AkademieNajít moje Broker

Jak Trade EUR/GBP úspěšně

Hodnocení 4.5 z 5
4.5 z 5 hvězdiček (2 hlasů)

Orientace na volatilních měnových trzích, zejména obchodování forex páry, jako je EUR/GBP, se mohou často cítit ohromující kvůli své nepředvídatelnosti, složitým strategiím a obrovskému množství informací potřebných k přijímání informovaných rozhodnutí. Tato příručka se ponoří do podrobností, aby poskytla základní poznatky k překonání těchto překážek a pomohla traders lépe interpretovat trendy na trhu, a tedy úspěšně trade EUR / GBP.

Jak Trade EUR/GBP úspěšně

💡 Klíčové věci

  1. Vysvětlení páru EUR/GBP: Tento měnový pár představuje směnný kurz mezi eurem a britskou librou. Je důležité znát faktory, které tuto míru ovlivňují, jako jsou ekonomické ukazatele, geopolitické události a volatilita finančních trhů.
  2. Rozhodující role ekonomických ukazatelů: Klíčová data, jako je míra růstu HDP, inflace a čísla nezaměstnanosti, předpovídají potenciální pohyby měn. Pravidelné sledování těchto čísel poskytuje výkonný analytický nástroj tradeRs.
  3. Buďte informováni o geopolitických událostech: Dramatické politické události mohou vyvolat podstatné změny ve směnném kurzu EUR/GBP. Mezi takové události patří jednání o brexitu, volby nebo změny v měnové politice Evropské unie nebo Spojeného království.
  4. Ochrana proti volatilitě: EUR/GBP může vykazovat období vysoké volatility. Pro navigaci na této horské dráze je nezbytné pochopení a implementace účinných strategií řízení rizik. Tyto strategie mohou zahrnovat použití stop lossů, limitních příkazů a diverzifikace obchodního portfolia.
  5. Důkladná analýza s Forex Obchodní software: Využití renomovaných Forex obchodní software umožňuje detailní analýzu, která podporuje informované obchodní rozhodování. Software může nabízet tržní data v reálném čase, přizpůsobitelné grafy a různé typy objednávek.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

Živý graf EUR/GBP

1. Pochopení měnového páru EUR/GBP

Projekt EUR / GBP měnový pár, odkazuje na srovnání eura a britské libry na devizových trzích. Tento forex dvojice patří mezi nejvíce traded, s kolísajícími hodnotami měn, které neustále nabízejí dostatečný potenciál pro zisk. Vzhledem k tomu, že obě měny pocházejí ze dvou největších světových ekonomik, ekonomické zdraví každé země to silně ovlivňuje. forex pohyby páru.

Tyto ekonomické dopady mohou zahrnovat posuny úrokových sazeb, změny hrubého domácího produktu (HDP) nebo politické události, jako je Brexit. Pokud by například eurozóna oznámila zvýšení úrokových sazeb, mohlo by to posílit euro vůči libře. Traders by se pak podíval na nákup EUR/GBP s očekáváním zvýšení hodnoty páru.

Technická analýza často hraje klíčovou roli při obchodování s párem EUR/GBP. Traders analyzují různé grafy, grafy a historické pohyby cen, aby předpovídaly budoucí výkyvy. Mezi tyto technické ukazatele patří ukazatele hybnosti jako klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) a ukazatele volatility jako Bollinger kapely.

Pochopení majora základní faktory že vliv na tento měnový pár je stejně zásadní. Věci, jako jsou změny v měnové politice, ekonomické zprávy a geopolitické události, to vše může významně ovlivnit EUR/GBP. Bezproblémovým spojením technických a Fundamentální analýza, traders mohou lépe činit informovaná a strategická obchodní rozhodnutí.

Zatímco rizika jsou ve své podstatě přítomna forex obchodování, strategie je mohou pomoci zmírnit. Traders set stop loss body pro omezení potenciálních ztrát a body take-profit, které zajistí, že ze své výhry vytěží maximum trades. Úspěšné obchodování EUR/GBP tedy spočívá ve směsi důkladné analýzy, riziko řízení a neustálé učení.

Průvodce obchodováním EURGBP

1.1. Základy Forex obchodování

Obchodování s párem EUR/GBP efektivně vyžaduje důkladné pochopení forex základní principy obchodování. Devizové, popř forex, trh funguje na konceptu prodeje jedné měny za nákup druhé, s primárním cílem dosáhnout zisku z kolísání směnného kurzu. Forex obchodování je vysoce konkurenční, vysoce rizikové a vysoce odměňované odvětví, a proto je velmi zajímavé traders po celém světě.

v forex Na trhu jsou měny vzájemně spárovány, např. EUR (euro) vůči GBP (velká britská libra). Měna vlevo je známá jako základní měna, zatímco měna vpravo je kotační měna. Zvýšení kurzu EUR/GBP znamená, že euro vůči libře posiluje, což signalizuje vhodný čas k nákupu. Naopak pokles naznačuje posilování libry, což by mohla být skvělá příležitost k prodeji.

Projekt trade proces je překvapivě přímočarý. A trader si nejprve otevře účet u a forex broker, ukládá finanční prostředky a k vytváření používá obchodní platformu trades. řízení rizik by měla být vždy upřednostněna forex obchodování – to obvykle zahrnuje nastavení stop-loss příkazů, za nimiž a trader nechce snášet ztrátu.

Porozumění ekonomické faktory vliv na EUR/GBP je neocenitelný forex obchodování. Obě tyto měny jsou ovlivněny různými ekonomickými ukazateli, jako je hrubý domácí produkt (HDP), úrokové sazby, inflacea politickou stabilitu. Pokud například Evropská centrální banka (ECB) zvýší úrokové sazby, euro by obvykle posílilo vůči jiným měnám, což by vedlo k potenciálnímu nárůstu kurzu EUR/GBP.

Úspěšné obchodování EUR/GBP také zahrnuje technická analýza, prognostická metoda založená na studiu minulých tržních dat, především ceny a objemu. Traders používají grafy, tabulky a různé matematické výpočty k předpovídání budoucích cenových pohybů. Fibonacci retracement, klouzavé průměry, a trendové linie jsou některé populární nástroje technické analýzy, které forex traders může použít.

Forex obchodování představuje nekonečné možnosti, ale vyžaduje důkladné pochopení základních principů pro a trader úspěšně fungovat. Vždy si uvědomujte převládající ekonomické podmínky a používejte robustní strategii řízení rizik. Koneckonců, cesta k trvalému úspěchu v forex obchodování je typicky maraton, ne sprint.

1.2. Proč Trade EUR / GBP

Obchodování měnového páru EUR/GBP se může pochlubit řadou přesvědčivých reklamvantages. Za prvé, s jeho trvale vysokou likvidity, traders může očekávat minimální prokluz a úzké rozpětí mezi nabídkou a poptávkou. To znamená, že transakce mohou být prováděny s lehkostí a přesností, a tím nabízet větší kontrolu nad obchodními rozhodnutími.

Kromě toho toto párování využívá dvě z nejvýkonnějších světových měn, které nabízejí nejen stabilitu, ale také expozice dvěma hlavním ekonomikám: Eurozóna a Velká Británie. Faktory, které ovlivňují ekonomiky eurozóny a Spojeného království, často vytvářejí finanční Volatilitu trhu. Důvtipný traders může využít tuto volatilitu předvídat potenciální pohyby měn, což nabízí dostatek příležitostí pro významné výnosy.

EUR/GBP, jako hlavní měnový pár, se také obvykle těší rozsáhlé pokrytí z celosvětového finančního tisku. Traders může využít toto množství informací k získání a hloubka náhledu na trh to prostě není k dispozici u některých obskurnějších měnových párů. Tento jedinečný přístup k nástrojům pro analýzu kvality a prognózy pomáhá traders činí informovaná rozhodnutí a optimalizují své strategie v dynamickém finančním prostředí.

2. Úspěšné obchodní strategie pro EUR/GBP

Obchodní strategie EURGBP

Pochopení dynamiky trhu je zásadní při obchodování páru EUR/GBP. Křížový pár dvou silných měn vyžaduje strategický přístup. Jednou ze spolehlivých metod je cvičení Technická analýza. Tento přístup zahrnuje analýzu minulých tržních dat, především ceny a objemu, za účelem předpovědi budoucích cenových pohybů. Traders často používají ukazatele jako klouzavé průměry, RSIa MACD k identifikaci směru trendu a potenciálních bodů zvratu.

Na druhou stranu, některé traders preferují použití fundamentální analýzas ohledem na faktory, které ovlivňují ekonomiky Evropské unie a Spojeného království. Klíčová ekonomická data, jako jsou zprávy o HDP, míra inflace a politický vývoj, významně ovlivňují křížový pár.

Kromě toho Nést Trade Strategie lze také použít při obchodování EUR/GBP. Tato strategie zahrnuje půjčování si v měně s nízkou úrokovou sazbou (v tomto případě EUR) a investování do měny s vysokou úrokovou sazbou (GBP). Cílem je úrokový diferenciál mezi oběma měnami, který může poskytnout značné výnosy.

Využití Párová obchodní strategie může být také životaschopným přístupem. Tady, traders současně jdou long a short na dvě vysoce korelované měny, jako je EUR a GBP. Myšlenkou této strategie je vyrovnat pozitivní a negativní pohyby, přičemž celkový zisk je rozdílem mezi těmito dvěma.

Bez ohledu na zvolenou strategii je řízení rizik prvořadé. Použití nástrojů, jako jsou příkazy stop-loss a příkazy k převzetí zisku, může pomoci omezit ztráty a zajistit zisky. Kromě toho je důležité sledovat ekonomický kalendář, abyste měli přehled o hlavních událostech na trhu, které by mohly způsobit extrémní volatilitu. I když bylo pozorováno, že tyto strategie byly úspěšné, minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.

2.1. Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je účinný nástroj, který umožňuje traders k měření vnitřní hodnoty aktiva, jako je EUR/GBP, zkoumáním souvisejících ekonomických a finančních faktorů. Tato metoda bere v úvahu proměnné, jako jsou úrokové sazby, zprávy o zaměstnání a politické události, které mohou ovlivnit směnné kurzy.

Zvažte korelaci úrokových sazeb mezi Evropská centrální banka a Bank of England. Pokud ECB zvýší úrokové sazby, zatímco Bank of England je ponechá na stabilní úrovni, pravděpodobně to posílí euro vůči britské libře. Naopak, pokud Bank of England zvýší sazby, zatímco ECB zůstane bez pohybu, mohlo by to posílit britskou libru vůči euru.

Dalším významným faktorem jsou zprávy o zaměstnanosti. Vysoká čísla zaměstnanosti obecně posilují měnu, protože znamenají ekonomickou stabilitu a vyhlídky růstu. Pokud by například míra nezaměstnanosti v Evropské unii klesla, ale ve Spojeném království vzrostla, mohlo by to potenciálně vést k posílení eura vůči britské libře.

Na politické frontě mohou situace jako Brexit způsobit značnou volatilitu. Nejistota vedoucí k vystoupení Spojeného království z EU způsobila posílení eura vůči libře. Jakmile však byla potvrzena dohoda o vystoupení a nejistota se zmenšila, libra znovu nabyla na síle.

Fundamentální analýza vyžaduje značné pochopení ekonomických pojmů a schopnost interpretovat komplexní data. Nicméně pochopením těchto pojmů a využitím těchto znalostí traders mohou činit informovanější rozhodnutí při obchodování EUR/GBP.

2.2. Technická analýza

Technická analýza je nezbytným nástrojem při plánování trade EUR/GBP. Schopnost číst a porozumět grafům, indikátorům a vzorcům může znamenat rozdíl mezi úspěšnými trade a neúspěšný. Tato forma analýzy zahrnuje především studium minulé a současné cenové akce pro predikci budoucího tržního chování.

Například, traders může využít trendové linie pochopit směr pohybu dvojice. Sestupný trend může znamenat prodejní příležitosti, kde vzestupný trend představuje vyhlídky na nákup. Mezitím, podpory a úrovně odporu poskytnout přehled o cenových úrovních, které má aktivum problém překonat.

Významným pojmem používaným v technické analýze je vzory svícen. Svícnové vzory představují cenový pohyb ve stanoveném časovém rámci a mohou signalizovat potenciální zvraty nebo pokračování trhu. Uchopení těchto může pomoci traders při rozhodování o tom, kdy vstoupit nebo vystoupit a trade.

Prostřednictvím ukazatelů jako klouzavé průměry, traders může vyhladit cenová data tak, aby vytvořila čáru, která neguje denní cenové výkyvy a zobrazuje pouze základní trend. Dalším široce používaným nástrojem je Relative Strength Index (RSI), který identifikuje překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu.

Kromě toho, Fibonacci retracement je nástroj, který umožňuje traders pro zvýraznění potenciální úrovně podpory a odporu. Tyto úrovně jsou matematické úrovně založené na poměrech z Fibonacciho sekvence a mohou pomoci při předpovídání budoucích cenových pohybů.

Síla technická analýza nelze podhodnocovat při obchodování EUR/GBP. Ve spojení s pochopením širšího ekonomického obrazu může nabídnout podstatné obchodní signály a příležitosti. Zdokonalování dovedností v těchto oblastech může být velmi přínosné tradeje zaměřen na navigaci ve složitosti forex efektivně na trhu.

2.3. Strategie řízení rizik

Řízení rizik je zděděnou součástí jakékoli obchodní činnosti, včetně obchodování EUR/GBP. Je zásadní pro úspěch a udržitelnost obchodního podniku. Traders musí pochopit, když se pustí do světa devizových trhů, ne trade je bez rizika. To je důvod, proč bdělý přístup k řízení rizik může být páteří robustní obchodní strategie.

Je vhodné to zdůraznit „stop-loss“ příkazy jsou základním nástrojem pro řízení rizik. Tyto automatizované objednávky slouží k omezení a trader ztráta na pozici. Příkaz stop-loss se provede, když tržní cena dosáhne předem definované úrovně. Je to způsob, jak udržet ztráty na minimu a ušetřit trader kapitál pro budoucí podniky.

Ve světle toho je dalším významným opatřením, které je třeba zvážit v rámci řízení rizik, příkaz „take-profit“. . Tento nástroj umožňuje traders pro automatické uzavření a trade když trh dosáhne požadované úrovně zisku. Využitím příkazů take-profit tedy traders zajišťují zisky a eliminují emocionální rozhodování.

Mezi takové strategie řízení rizik patří také diverzifikace . Představuje základní princip řízení rizik, který zahrnuje vhodnou kombinaci typů investic v rámci portfolia. To je zásadní pro snížení vystavení riziku a zvýšení potenciálu výnosů za nestálých tržních podmínek.

V neposlední řadě je nutné sledovat využití pákového efektu . Zatímco pákový efekt může zvýšit zisky, mohl by dramaticky zvýšit ztráty. Zajištění důsledného sledování pákových poměrů a jejich přizpůsobení na základě tržních podmínek je velmi důležitým faktorem.

Výše uvedená opatření dbají na obezřetné pozorování, že řízení rizik je nepřetržitý proces a nikoli jednorázový kontrolní seznam, který je třeba projít. Špatné řízení rizik by mohlo proměnit ziskové strategie ve ztrátové. Účinné strategie řízení rizik proto nejsou volitelné; jsou nepostradatelné pro úspěch obchodování na jakémkoli devizovém trhu.

3. Maximalizujte zisk z obchodování v EUR/GBP

Příklady obchodních tipů EURGBP

Ponořit se do oblasti obchodování EUR/GBP vyžaduje komplexní pochopení principů trhu. Jedinečná volatilita tohoto obchodního páru vyžaduje pozornost ke konkrétním strategiím navrženým tak, aby posílily potenciál zisku a zároveň minimalizovaly vystavení riziku. Jeden stěžejní nástroj v arzenálu EUR/GBP trader je strategie otočného bodu. Zakládá se na filozofii vydělávat na volatilitě měnového páru prostřednictvím přesné predikce bodů obratu trhu.

Využití pomůcek základní a technické analýzy a trader k dešifrování tržních trendů, čímž funguje jako páteř strategie pivotních bodů. S pečlivým sledováním trhu EUR/GBP, podporovaného kvantitativní analýzou, traders dokáže rychle rozlišit obraty trhu. Jak trhy kolísají, pochopení těchto maxim a minim může ukázat na lukrativní obchodní příležitosti.

Další klíčová strategie se točí kolem přesného načasování trades. A trader musí být zběhlý ve sledování životně důležitých ekonomických ukazatelů. Ceny měnových párů významně ovlivňují faktory jako úrokové sazby, míra inflace, množství hrubého domácího produktu a míra nezaměstnanosti. Jakoukoli konkurenční výhodu odvozenou z těchto ukazatelů lze využít k maximalizaci zisku.

Podstatná část obchodování v EUR/GBP spočívá ve využití stop-loss příkazů. Stop-loss příkazy fungují jako záchranná síť, omezuje potenciální ztráty a působí jako nárazník proti nepředvídatelné variabilitě trhu. Když se trh pohybuje proti a trade, příkaz stop-loss minimalizuje škody, což z něj činí klíčové aktivum v ziskovém obchodování EUR/GBP. Integrace stop-loss příkazů tak dodává obchodní strategii úroveň finančního zabezpečení.

Další aspekt, který vyžaduje tradePozornost je praxe 'rozšiřování' a 'zmenšování'. Zvyšující se trade velikost v ziskových obdobích a její snižování v méně prosperujících je pragmatický přístup k řízení rizik. Tato adaptivní metoda obchodování pozitivně ovlivňuje obchodní strategii a vytváří mezi nimi rovnováhu riziko a odměna.

Pečlivě zvažte použití pákového efektu při obchodování EUR/GBP. I když to může výrazně zvýšit zisky, také zesílí potenciální ztráty. Proto je třeba k využívání pákového efektu přistupovat s opatrným optimismem a jasným pochopením souvisejících rizik.

Konečně nejúčinnější reklamavantage v obchodování se získává průběžným vzdělání. Zůstat aktuální s trendy na trhu, ekonomickými zprávami a rafinovanými obchodními taktikami nabízí výhodu nad ostatními. A tradeVnímání, schopnost adaptace a intuitivní kompetence utvářejí obchodní strategii a následnou ziskovost z obchodování EUR/GBP.

3.1. Výběr správného času obchodování

Čas obchodování označuje období, během kterých jsou finanční trhy otevřené pro obchodování a může výrazně ovlivnit výsledky. Měnový pár EUR/GBP se váže na evropský i britský trh; proto je klíčové zvážit, kdy jsou tyto trhy nejdynamičtější. Konvenční moudrost nám říká, že nejrušnější a často nejvolatilnější obchodní časy jsou, když se hodiny trhu překrývají. U páru EUR/GBP by to bylo mezi 7:10 a 12:4 GMT, když jsou trhy v Londýně a Frankfurtu otevřené, a znovu mezi XNUMX:XNUMX a XNUMX:XNUMX GMT, když se trhy v Londýně a New Yorku překrývají.

Rušný trh však nemusí nutně znamenat úspěšnou obchodní příležitost. Vysoká likvidita může vést ke zvýšené volatilitě, která vyžaduje ostré dovednosti k navigaci. Naopak, obchodování mimo tyto špičky může představovat stabilnější prostředí, i když potenciálně méně příležitostí.

Je tedy třeba zvážit několik zásadních faktorů: Vaše obchodní strategie, chuť riskovat a osobní plán. Vysoká frekvence tradeRS může prosperovat ve špičce, zatímco ti, kteří přijímají konzervativnější strategii, ji mohou považovat za vhodnější trade mimo taková období.

Je důležité zdůraznit, že zatímco „správný“ čas obchodování může zvýšit šanci na úspěch, žádný čas nezaručuje konzistentní ziskovost. Úspěch a trader závisí na směsi strategické plánování, řízení rizik a vytrvalost. Je také důležité nepodceňovat význam robustní platformy a porozumění broker na vaší obchodní cestě.

Zatímco výběr správného obchodního času je klíčový, tradeMusí si vždy pamatovat, že devizový trh je vysoce nepředvídatelný. Proto je nezbytné zajistit znalosti a povědomí o nesčetných obchodních determinantech. To zahrnuje čtení a zjišťování dopadu ekonomických událostí, politické nestability a nesčetných dalších faktorů, které mohou hrát roli v každodenním životě. trade.

3.2. Využití vašeho Trade

Využití vašeho trade pokud jde o pár EUR/GBP, má obrovský potenciál. Pákový efekt je obecně použití vypůjčeného kapitálu k otevření nebo udržení pozice na investičním trhu. Pomocí pákového efektu můžete zvýšit svou tržní expozici, což vám umožní potenciálně dosahovat větších zisků z menších investic. Je však důležité si uvědomit, že zatímco pákový efekt může zvýšit zisky, zvětší také ztráty. Proto je při používání vašeho zařízení zapotřebí přesnost a maximální opatrnost trades.

v Forex trh, traders využívají pákový efekt k zisku z kolísání směnných kurzů mezi dvěma zeměmi. Pákový efekt, který je dosažitelný v forex trh je jedním z nejvyšších traders může získat. Proto může být pár EUR/GBP vynikající volbou pro pákové strategie díky své vysoké likviditě a relativně stabilním cenám ve srovnání s jinými exotickými forex párů.

Projekt EUR / GBP pár má svá specifika a vlastnosti, díky nimž strategie pákového efektu fungují efektivně. Je ovlivněn mnoha makroekonomickými faktory, jako jsou mimo jiné úrokové sazby, inflace, politické události a ekonomické ukazatele.

Při obchodování s párem EUR/GBP s pákovým efektem, tradeprovádějí pečlivou analýzu těchto faktorů a toho, jak mohou ovlivnit směnný kurz. Musí také zvážit svou toleranci vůči riziku a podle toho upravit svou strategii pákového efektu.

Použití pákového efektu obchodování EUR/GBP nebo jakéhokoli jiného měnového páru zahrnuje určitá rizika. Nicméně chytrý traders tato rizika omezují zavedením nějakého druhu příkazu stop-loss a investováním pouze peněz, které si mohou dovolit ztratit. Obchodní platformy nabízejí různé nástroje pro řízení těchto rizik a efektivní využití vašich rizik trade.

Pákové obchodování v pár EUR/GBP může být silnou součástí sofistikované obchodní strategie. Při pečlivém řízení rizik nabízí potenciál pro významné výnosy. Je však zásadní porozumět mechanismu pákového efektu a potenciálním rizikům, než se ponoříte do a implementujete svou obchodní strategii.

3.3. Průběžný průzkum trhu a vzdělávání

Ponoření se do probíhající průzkum trhu spolu s neustálým učením je páteří plodného obchodování s měnami. Trendy na trhu EUR/GBP mají nikdy statickou povahu a vyvíjejí se každý den s globálními ekonomickými posuny, politickým vývojem a dalšími kritickými parametry. Hluboké pochopení těchto výkyvů proto nabízí navrch při navrhování přesných obchodní strategie.

Zkoumání cenných zdrojů pro průzkum trhu zahrnuje zkoumání finančních zpráv, aktualizací od centrálních bank a ekonomických dat zveřejněných vládními agenturami. Je výhodné mít přehled o událostech ovlivňujících sílu eura nebo britské libry, což následně ovlivňuje pár EUR/GBP.

Studium, jako pokračující úsilí, může řídit udržitelnost příjmů z obchodování s měnami. Více platforem poskytuje zasvěcené zdroje znalostí pro začátečníky i zkušené traders. To může zahrnovat interaktivní webináře, e-knihy, simulátory obchodování a komplexní kurzy vysvětlující složité tržní faktory EUR/GBP. Uchopení těchto aspektů může posílit traders pečlivě analyzovat trh EUR/GBP.

Do hloubky technická analýza, zahrnující vzory grafů, indikátory a statistická data, může pomoci pochopit možné budoucí směřování EUR/GBP. Vzory grafů mohou odhalit trader psychologie, zatímco indikátory mohou poskytovat signály pro vstup nebo výstup trades.

Proto integrace probíhajícího průzkumu trhu se stálým učením může odhalit silnější potenciál trhu obchodování v EUR/GBP a formovat trader cestu k požadovaným úrovním zisku. Neustálé zdokonalování obchodních strategií, založené na vyvíjejícím se porozumění trhu a technické analýze, může usnadnit pozoruhodné obchodní zkušenosti.

📚 Další zdroje

Upozornění: Poskytnuté zdroje nemusí být přizpůsobeny začátečníkům a nemusí být vhodné traders bez odborné praxe.

"Hybridní radiální základní funkce a neuronová síť optimalizace roje částic při předpovídání návratnosti směnných kurzů EUR/GBP" (2012)
Autoři: G Sermpinis, K Theofilatos a další
Vydání: Aplikace neuronových sítí v systémech s vysokou jistotou
Plošina: Rytíř
Popis: Výzkum se ponoří do směnných kurzů EUR/GBP od svého počátku. Studie představuje časovou řadu EUR/GBP prostřednictvím středních kurzů a uvažuje transakční náklady jako jediné rozpětí pro každou zpáteční cestu a zaměřuje se na průměrný směnný kurz pro EUR/GBP.
Zdroj: Rytíř


„Modelování realizované volatility s implikovanou volatilitou pro směnný kurz EUR/GBP“ (2020)
Autoři: A Rokicka, J Kudła
Vydání: Journal of Risk
Plošina: SSRN
Popis: Výzkum využívá vysokofrekvenční data ke studiu realizované volatility versus implikované volatility pro směnný kurz EUR/GBP v různých horizontech, jako jsou denní, týdenní a měsíční. Volba EUR/GBP je založena na volatilitě způsobené základními nejistotami.
Zdroj: SSRN


„Modelování, předpovídání a obchodování směnných kurzů EUR pomocí hybridních rolovacích genetických algoritmů – podpora kombinací vektorových regresních předpovědí“ (2015)
Autoři: G Sermpinis, C Stasinakis, K Theofilatos a další
Vydání: Evropský žurnál operačního výzkumu
Plošina: Elsevier
Popis: Tato studie zkoumá denní fixace směnných kurzů EUR, zejména se zaměřením na EUR/USD, EUR/GBP a EUR/JPY. Časový rámec pozorování se pohybuje od 01. 02. 1999 do 30. 04. 2012.
Zdroj: Elsevier

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Jaké faktory ovlivňují směnný kurz EUR/GBP?

Směnný kurz EUR/GBP ovlivňují různé faktory, zejména globální makroekonomické události, faktory ovlivňující rozhodnutí Evropské centrální banky a Bank of England v oblasti měnové politiky a významné politické události, jako je Brexit.

trojúhelník sm vpravo
Jaké jsou hlavní obchodní hodiny pro EUR/GBP?

Hlavní obchodní hodiny pro EUR/GBP jsou během evropských a britských tržních hodin. Obecně je nejaktivnější od 7:00 GMT do 20:00 GMT.

trojúhelník sm vpravo
Jak mohu hodnotit a trade v EUR/GBP?

Je důležité vzít v úvahu faktory, jako je převládající trend na trhu, zveřejnění základních údajů a technické ukazatele. Vstupní a výstupní body by měly být stanoveny na základě poměru rizika a odměny s ohledem na potenciální ziskovost vůči potenciálnímu riziku.

trojúhelník sm vpravo
Jak funguje pákový efekt v EUR/GBP forex obchodování?

Pákový efekt forex obchodování zvyšuje váš obchodní kapitál a umožňuje vám zabírat větší pozice, než by normálně umožňoval váš vklad. Zároveň však zesiluje potenciální ztráty, a proto je důležité používat techniky řízení rizik.

trojúhelník sm vpravo
Jaké strategie lze nasadit pro obchodování EUR/GBP?

Existuje mnoho strategií vhodných pro obchodování EUR/GBP. Patří mezi ně strategie sledování trendů, strategie útěku, protichůdné strategie a další. Optimální volba závisí na vaší toleranci k riziku, kapitálu, stylu obchodování a tržních podmínkách.

Autor: Florian Fendt
Ambiciózní investor a trader, Florián založil BrokerCheck po studiu ekonomie na vysoké škole. Od roku 2017 sdílí své znalosti a vášeň pro finanční trhy dále BrokerCheck.
Přečtěte si více o Florian Fendt
Florian-Fendt-autor

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 01. března 2024

Exness

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (18 hlasů)
markets.com-logo-nové

Markets.com

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Vantage

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce