AkademieNajít moje Broker

1. Přehled ochrany dat

obecně

Níže uvádíme jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, se kterými byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů níže.

Sběr dat na našem webu

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na tomto webu? Údaje shromážděné na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele lze nalézt v právním upozornění požadovaném na webových stránkách. Jak shromažďujeme vaše údaje? Některá data jsou shromažďována, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáváte do kontaktního formuláře. Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Tyto údaje jsou především technickými údaji, jako je prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo když jste vstoupili na stránku. Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku. K čemu vaše údaje používáme? Část údajů je shromažďována za účelem zajištění správného fungování webových stránek. Další údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci web používají. Jaká práva máte ohledně svých údajů? Vždy máte právo bezplatně požadovat informace o vašich uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu jejich shromažďování. Máte také právo požádat o jeho opravu, zablokování nebo smazání. Máte-li další dotazy k problematice ochrany soukromí a údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí adresy uvedené v právním upozornění. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analytics a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek mohou být prováděny statistické analýzy vašeho chování při procházení. K tomu dochází především pomocí cookies a analytiky. Analýza vašeho chování při procházení je obvykle anonymní, tj. Z těchto údajů vás nebudeme moci identifikovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů. Proti této analýze můžete vznést námitku. Níže vás budeme informovat o tom, jak v tomto ohledu uplatnit své možnosti.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakákoli data, se kterými byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje. Vezměte prosím na vědomí, že data přenášená přes internet (např. Prostřednictvím e -mailové komunikace) mohou podléhat narušení bezpečnosti. Úplná ochrana vašich dat před přístupem třetích stran není možná.

Upozornění týkající se strany odpovědné za tyto webové stránky

Strana odpovědná za zpracování údajů na tomto webu je: TRADE-REX Inhabergeführt durch eK Florian Fendt Am Röhrig, 2 63762 Großostheim, Deutschland Telefon: +49 (0) 6026 9993599 E-mail: [chráněno e-mailem] Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete s budoucí účinností kdykoli odvolat. Postačí neformální e-mail s touto žádostí. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů o ochraně údajů, může dotčená osoba podat stížnost u příslušných regulačních orgánů. Příslušným regulačním orgánem pro záležitosti související s legislativou ochrany údajů je pověřenec pro ochranu údajů německého státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly automaticky doručeny vám nebo třetí straně ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání údajů jiné odpovědné straně, bude tak učiněno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

SSL nebo TLS šifrování

Tento web používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel stránek. Šifrované připojení v řádku adresy prohlížeče poznáte, když se změní z „http: //“ na „https: //“ a v adresním řádku prohlížeče se zobrazí ikona zámku. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být přečtena třetími stranami.

Informace, blokování, smazání

V souladu se zákonem máte právo na to, abychom vám kdykoli bezplatně poskytli informace o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i o jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v našem právním upozornění.

Odpor k propagačním e-mailům

Tímto výslovně zakazujeme použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky na právní upozornění webových stránek, pokud jde o zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webu si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě obdržení nevyžádaných reklamních materiálů, jako je e-mailový spam.

3. Úředník pro ochranu údajů

Statutární úředník pro ochranu údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Florian, Fendt Am Ried, 7 63762 Großostheim Deutschland Telefon: +49 (0) 6026 9993599 E-mail: [chráněno e-mailem]

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie pomáhají učinit náš web uživatelsky přívětivějším, efektivnějším a bezpečnějším. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní cookies zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webu. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmete nebo odmítnete. Případně lze váš prohlížeč nakonfigurovat tak, aby za určitých podmínek soubory cookie automaticky přijímal nebo je vždy odmítal, nebo aby soubory cookie automaticky zavíral při zavírání prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost tohoto webu. Soubory cookie, které jsou nezbytné k umožnění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete používat (například nákupní košík), jsou uloženy podle čl. 6 odst. 1 písm. F DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies, aby zajistil optimalizovanou službu poskytovanou bez technických chyb. Pokud jsou uloženy i jiné soubory cookie (například soubory používané k analýze vašeho chování při procházení), bude s nimi v těchto zásadách ochrany osobních údajů zacházeno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky předává, do „souborů protokolu serveru“. Tyto jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • odkazujícího serveru URL
 • Název hostitele přístupového počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tyto údaje nebudou kombinovány s daty z jiných zdrojů. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo pro opatření předcházející smlouvě.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje zadané do formuláře, včetně kontaktních údajů, které uvedete, abychom odpověděli na vaši otázku a případné doplňující otázky. Bez vašeho svolení tyto informace nesdílíme. Veškeré údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, proto budeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí neformální e -mail s touto žádostí. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány. Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, nezrušíte svůj souhlas s jejich uložením, nebo dokud účel pro jejich uložení již nebude platit (např. Po splnění vašeho požadavku). Jakákoli povinná zákonná ustanovení, zejména ta, která se týkají povinných dob uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách a získat přístup k dalším funkcím, které jsou zde nabízeny. Vstupní údaje budou použity pouze za účelem používání příslušné stránky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plné výši. V opačném případě vaši registraci zamítneme. Abychom vás mohli informovat o důležitých změnách, jako jsou změny v rozsahu našeho webu nebo technické změny, použijeme e -mailovou adresu uvedenou při registraci. Údaje poskytnuté při registraci budeme zpracovávat pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli s budoucím účinkem odvolat. Stačí neformální e -mail s touto žádostí. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány. Údaje shromážděné při registraci budeme i nadále uchovávat tak dlouho, dokud zůstanete zaregistrováni na našich webových stránkách. Zákonné doby uchování zůstávají nedotčeny.

Registrace se službou Facebook Connect

Místo registrace přímo na našem webu se můžete zaregistrovat také pomocí Facebook Connect. Tuto službu poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Pokud se rozhodnete zaregistrovat na Facebook Connect a kliknete na tlačítka „Přihlásit se pomocí Facebooku“ nebo „Připojit pomocí Facebooku“, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebook. Zde se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla na Facebooku. Tím se váš profil na Facebooku propojí s naší webovou stránkou nebo službami. Tento odkaz nám umožňuje přístup k vašim údajům uloženým na Facebooku. Včetně zejména vašich:

 • Jméno ve službě Facebook
 • Obrázek profilu na Facebooku
 • Obal na Facebooku
 • E-mailová adresa poskytnutá na Facebooku
 • Facebook ID
 • Přátelé na Facebooku
 • Facebook Likes
 • Narozeniny
 • Rod
 • Země
 • Jazyk

Tato data budou použita k nastavení, poskytování a přizpůsobení vašeho účtu. Další informace najdete v podmínkách používání Facebooku a zásadách ochrany osobních údajů. Ty najdete na https://de-de.facebook.com/about/privacy/  a  https://www.facebook.com/legal/terms/.

Zanechání komentářů na tomto webu

Pokud na tomto webu použijete funkci komentáře, čas, kdy jste komentář vytvořili, a vaše e-mailová adresa budou uloženy spolu s vaším komentářem a také vaše uživatelské jméno, pokud nepřispíváte anonymně. Uložení IP adresy Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří přidávají komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na našich stránkách před jejich zveřejněním nekontrolujeme, potřebujeme tyto informace, abychom mohli podniknout kroky proti nezákonnému nebo pomlouvačnému obsahu. Přihlášení k odběru komentáře Jako uživatel tohoto webu se můžete po registraci přihlásit k odběru komentáře. Vaše e-mailová adresa bude zkontrolována potvrzovacím e-mailem. Z odběru této funkce se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz v e-mailech. Údaje poskytnuté při přihlášení k odběru zdroje komentářů budou poté vymazány, ale pokud jste nám tyto údaje poskytli pro jiné účely nebo jinde (například přihlášení k odběru newsletteru), budou zachovány. Jak dlouho jsou komentáře uloženy Komentáře a související údaje (např. IP adresa) jsou uloženy a zůstávají na našich webových stránkách, dokud nebude komentovaný obsah zcela smazán nebo není vyžadováno odstranění komentářů z právních důvodů (pomluvy atd.). Právní základ Komentáře jsou uloženy na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 (1) (a) DSGVO. Svůj souhlas můžete s budoucí účinností kdykoli odvolat. Postačí neformální e-mail s touto žádostí. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány.

Přenos dat při registraci služeb a digitálního obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v rozsahu požadovaném pro splnění podmínek vaší smlouvy s námi, například bankám pověřeným zpracováním vašich plateb. Vaše údaje nebudou přenášeny za žádným jiným účelem, pokud k tomu nedáte výslovné svolení. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu poskytnuty třetím stranám pro reklamní účely. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B) DSGVO, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo pro opatření předcházející smlouvě.

5. Sociální média

Pluginy pro Facebook (tlačítka Like & Share)

Naše webové stránky obsahují pluginy pro sociální síť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka To se mi líbí na našem webu. Přehled pluginů Facebooku viz https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když navštívíte náš web, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak může ze své IP adresy přijímat informace o tom, že jste navštívili náš web. Kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit návštěvy našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Vezměte prosím na vědomí, že jako provozovatel těchto stránek nemáme žádné znalosti o obsahu údajů přenášených na Facebook ani o tom, jak Facebook tyto údaje používá. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby Facebook spojil vaši návštěvu našich stránek s vaším účtem na Facebooku, odhlaste se ze svého účtu na Facebooku.

Twitter plugin

Funkce služby Twitter byly integrovány do našich webových stránek a aplikací. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Když používáte Twitter a funkci „Retweet“, navštívené webové stránky jsou propojeny s vaším účtem Twitter a dány o nich vědět ostatním uživatelům. Přitom budou data přenesena také na Twitter. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak budou použity Twitterem. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Twitteru najdete na https://twitter.com/privacy. Vaše předvolby ochrany osobních údajů na Twitteru lze upravit v nastavení vašeho účtu na https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Naše stránky používají funkce Google+. Provozuje jej společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Shromažďování a zveřejňování informací: Pomocí tlačítka Google +1 můžete publikovat informace po celém světě. Pomocí tlačítka Google+ můžete vy a další uživatelé přijímat vlastní obsah od společnosti Google a našich partnerů. Google ukládá jak fakt, že máte +1 obsah, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi po kliknutí na +1. Vaše +1 lze zobrazit společně s vaším profilovým jménem a fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách a v reklamách na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby zlepšil služby Google pro vás a ostatní. Chcete -li použít tlačítko Google +, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Tento název používají všechny služby Google. V některých případech může tento název také nahradit jiný název, který jste použili ke sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Totožnost vašeho profilu Google lze zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e -mailovou adresu nebo jiné informace, které vás mohou identifikovat. Použití shromážděných údajů: Kromě výše uvedených použití jsou vámi poskytnuté informace používány v souladu s příslušnými zásadami ochrany údajů společnosti Google. Společnost Google může publikovat souhrnné statistiky o aktivitě +1 uživatelů nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo partnerské weby.

Instagram plugin

Naše webové stránky obsahují funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Instagramu. To znamená, že Instagram může přidružit návštěvy našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Jako poskytovatel těchto webových stránek výslovně upozorňujeme, že nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich používání společností Instagram. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin LinkedIn

Náš web používá funkce ze sítě LinkedIn. Službu poskytuje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce LinkedIn váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky z vaší IP adresy. Pokud použijete tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je možné, že LinkedIn přiřadí vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom upozornit, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak budou použity společností LinkedIn. Více informací najdete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Zásuvný modul XING

Naše webové stránky používají funkce poskytované sítí XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce XING váš prohlížeč naváže přímé připojení k serverům XING. Podle našeho nejlepšího vědomí nejsou v tomto procesu ukládány žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se nevyhodnocuje chování při používání. Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Sdílet najdete v zásadách ochrany osobních údajů XING na https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analýza a reklama

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy. Provozuje jej společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky vámi. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Soubory cookie Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Anonymizace IP Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Vaše IP adresa bude zkrácena společností Google v rámci Evropské unie nebo jinými stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Google použije tyto informace jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webu a používání internetu pro provozovatele webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji, které má Google k dispozici. Plugin prohlížeče Ukládání těchto souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Rádi bychom však upozornili na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Předávání údajů generovaných soubory cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Námitka proti shromažďování dat Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Zakažte službu Google Analytics. Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává uživatelská data, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

WordPress Statistiky

Tento web používá nástroj WordPress Stats k provádění statistických analýz návštěvnosti. Tuto službu poskytuje společnost Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. Statistiky WordPress používají soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o používání našich webových stránek jsou uloženy na serverech v USA. Po zpracování a před uložením bude vaše IP adresa anonymizována. Cookies WordPress Stats zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Ukládání cookies „Statistiky WordPress“ je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmete nebo odmítnete. Případně lze váš prohlížeč nakonfigurovat tak, aby za určitých podmínek soubory cookie automaticky přijímal nebo je vždy odmítal, nebo aby soubory cookie automaticky zavíral při zavírání prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie zakázány, může být funkčnost našich služeb omezená. Proti shromažďování a používání vašich údajů můžete kdykoli s budoucím účinkem vznést námitky kliknutím na tento odkaz a nastavením cookie pro odhlášení ve vašem prohlížeči: https://www.quantcast.com/opt-out/. Pokud ve svém počítači smažete soubory cookie, budete muset znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.

Google AdSense

Tento web používá Google AdSense, službu zahrnující reklamy od společnosti Google Inc. („Google“). Provozuje jej společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým web používáte. Google AdSense také používá takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Prostřednictvím těchto webových majáků lze vyhodnocovat informace, jako je návštěvnost těchto stránek. Informace generované soubory cookie a webovými majáky týkající se vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a doručování reklamních formátů jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace mohou být předány ze společnosti Google smluvním stranám společnosti Google. Google však nespojí vaši IP adresu s jinými uloženými daty. Soubory cookie AdSense jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Uvědomte si prosím, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které se vás týkají a jsou shromažďovány společností Google, jak je popsáno a pro výše uvedené účely.

Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky používají funkce Google Analytics Remarketing v kombinaci s možnostmi Google AdWords a DoubleClick napříč zařízeními. Tuto službu poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato funkce umožňuje propojit cílová publika pro propagační marketing vytvořený pomocí Google Analytics Remarketing s možnostmi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. To umožňuje, aby se reklama zobrazovala na základě vašich osobních zájmů, identifikovaných na základě vašeho předchozího používání a chování při procházení na jednom zařízení (např. Váš mobilní telefon), na jiných zařízeních (jako je tablet nebo počítač). Jakmile udělíte svůj souhlas, Google za tímto účelem spojí vaši historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Každé zařízení, které se přihlásí k vašemu účtu Google, tak může používat stejné personalizované propagační zprávy. Za účelem podpory této funkce shromažďuje Google Analytics ID uživatelů ověřená společností Google, která jsou dočasně propojena s našimi údaji Google Analytics, aby definovala a vytvářela publika pro propagaci reklam napříč zařízeními. Remarketing/cílení napříč zařízeními můžete trvale deaktivovat vypnutím personalizované reklamy ve svém účtu Google; následujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Shromažďování údajů shromážděných v datech vašeho účtu Google je založeno výhradně na vašem souhlasu, který můžete podle čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. U operací sběru dat, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (například proto, že nemáte účet Google nebo jste vznesli námitky proti sloučení), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat anonymní chování uživatelů pro propagační účely. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tento web používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“). V rámci Google AdWords používáme takzvané sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky na webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a web mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a pokračoval na tuto stránku. Každý inzerent Google AdWords má jiný soubor cookie. Cookies tedy nelze sledovat pomocí webových stránek inzerenta AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik převodu pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí. Inzerenti však nezískávají žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete se z toho odhlásit snadným deaktivováním souboru cookie pro sledování konverzí Google změnou nastavení prohlížeče. Přitom nebudete zařazeni do statistik sledování konverzí. Konverzní cookies jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmete nebo odmítnete. Případně lze váš prohlížeč nakonfigurovat tak, aby za určitých podmínek soubory cookie automaticky přijímal nebo je vždy odmítal, nebo aby soubory cookie automaticky zavíral při zavírání prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Tuto službu poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). reCAPTCHA slouží ke kontrole, zda údaje zadané na našich webových stránkách (například do kontaktního formuláře) byly vloženy člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webové stránky na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho je návštěvník na webu, nebo pohyby myši prováděné uživatelem). Data shromážděná během analýzy budou předána společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníkům webových stránek není doporučeno, aby taková analýza probíhala. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem chránit své stránky před zneužívajícím automatizovaným procházením a spamem. Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  a  https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Naše webové stránky měří konverze pomocí pixelů návštěvnické akce od společností Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Ty umožňují sledovat chování návštěvníků stránek po kliknutí na reklamu na Facebooku, aby se dostali na web poskytovatele. To umožňuje analýzu účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a jejich budoucí optimalizaci. Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní a nemůžeme je použít k vyvozování jakýchkoli závěrů o identitě našich uživatelů. Data jsou však ukládána a zpracovávána společností Facebook, která se může připojit k vašemu profilu na Facebooku a která je může použít pro své vlastní reklamní účely, jak stanoví Ochrana osobních údajů Facebooku. To Facebooku umožní zobrazovat reklamy jak na Facebooku, tak na webech třetích stran. Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak se tato data používají. Podívejte se na zásady ochrany osobních údajů Facebooku, kde se dozvíte více o ochraně vašeho soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/. Funkci remarketingu vlastních publik můžete také deaktivovat v sekci Nastavení reklam na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Nejprve se musíte přihlásit na Facebook. Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete se odhlásit z reklamy založené na využití z Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní aliance pro digitální reklamu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Údaje bulletinu

Pokud byste chtěli dostávat náš zpravodaj, požadujeme platnou e -mailovou adresu a také informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem zadané e -mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním tohoto zpravodaje. Nejsou shromažďována žádná další data nebo jsou shromažďována pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme pouze k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. Veškeré údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, proto budeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas s ukládáním vašich údajů a e -mailové adresy, jakož i s jejich použitím pro zasílání zpravodaje, můžete kdykoli odvolat, např. Prostřednictvím odkazu „odhlásit“ ve zpravodaji. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány. Údaje poskytnuté při registraci k odběru zpravodaje budou použity k distribuci zpravodaje, dokud své předplatné nezrušíte, až budou uvedená data odstraněna. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. E -mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají nedotčeny.

MailChimp

Tato webová stránka využívá služby MailChimp k zasílání newsletterů. Tuto službu poskytuje společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp je služba, která organizuje a analyzuje distribuci zpravodajů. Pokud poskytnete údaje (např. Svou e -mailovou adresu) k odběru našeho zpravodaje, budou uloženy na serverech MailChimp v USA. MailChimp je certifikován podle štítu EU-USA na ochranu soukromí. Privacy Shield je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA o zajištění souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů ve Spojených státech. MailChimp používáme k analýze našich zpravodajských kampaní. Když otevřete e -mail odeslaný službou MailChimp, soubor obsažený v e -mailu (nazývaný web beacon) se připojí k serverům MailChimp ve Spojených státech. To nám umožňuje určit, zda byla otevřena zpráva zpravodaje a na které odkazy kliknete. Kromě toho jsou shromažďovány technické informace (např. Čas načítání, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit konkrétnímu příjemci. Používá se výhradně ke statistické analýze našich zpravodajských kampaní. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů vašim zájmům. Pokud si nepřejete, aby vaše používání zpravodaje analyzovala společnost MailChimp, budete se muset z odběru zpravodaje odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme odkaz v každém zasílaném zpravodaji. Můžete se také odhlásit z odběru zpravodaje přímo na webových stránkách. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením se z odběru zpravodaje. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány. Údaje poskytnuté při registraci k odběru zpravodaje budou použity k distribuci zpravodaje, dokud nezrušíte své předplatné, až budou uvedená data odstraněna z našich serverů a serverů MailChimp. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. E -mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají nedotčeny. Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů MailChimp na https://mailchimp.com/legal/terms/. Dokončení dohody o zpracování dat MailChimp, ve kterém požadujeme, aby společnost MailChimp chránila data našich zákazníků a nezveřejňovala uvedené údaje třetím stranám. Tuto dohodu lze zobrazit na následujícím odkazu: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky používají doplňky z YouTube, který je provozován společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek s pluginem YouTube, naváže se připojení k serverům YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, YouTube vám umožňuje přiřadit chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube. YouTube slouží k tomu, aby byl náš web atraktivní. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů YouTube pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Pro jednotné zobrazení písem tato stránka používá webová písma poskytovaná společností Google. Když otevřete stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně. Za tímto účelem musí váš prohlížeč navázat přímé připojení k serverům Google. Google si tak uvědomuje, že k naší webové stránce bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google se provádí v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, používá váš počítač standardní písmo. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce