AkademieNajít moje Broker

Budoucnost amerického dolaru: Hloubková analýza a obchodní strategie

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (5 hlasů)

Orientace ve spletitosti futures v amerických dolarech může být zdrcující honbou, kterou kazí nestálé trhy a složité obchodní strategie. Toto často odejde traders se potýká se zmírňováním ztrát, dává smysl modelům finančních dat a skličujícím úkolem předpovídat budoucí trajektorii dolaru.

Budoucnost amerického dolaru: Hloubková analýza a obchodní strategie

💡 Klíčové věci

 1. Porozumění futures na americký dolar: Jako finanční smlouva, která investorům umožňuje nakupovat nebo prodávat americký dolar za předem stanovenou cenu k datu dodání stanovenému v budoucnosti, představují US Dollar Futures kritický aspekt sféry finančního obchodování.
 2. Hloubková analýza trhu: Před obchodováním s futures na americký dolar je zásadní provést analýzu trhu. Faktory, jako jsou úrokové sazby, údaje o HDP, údaje o zaměstnanosti a politická stabilita, významně ovlivňují hodnotu amerického dolaru. Sledování těchto prvků pomůže předpovídat budoucí výkonnost dolaru.
 3. Strategizace Trade: Úspěšné obchodování vyžaduje důkladnou strategii, která může zahrnovat zajištění proti potenciálním ztrátám nebo spekulace na zisk. Určení optimálního okamžiku pro vstup nebo výstup a trade je nedílnou součástí minimalizace rizik a maximalizace potenciálních zisků.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

1. Pochopení futures v amerických dolarech

Obchodování v devizovém světě je vždy významné riziko a odměnu, což platí zejména, pokud jde o Futures amerického dolaru. Tyto futures jsou finanční smlouvou, která kupujícímu umožňuje nakupovat dolary za konkrétní cenu a zablokovat směnný kurz pro budoucí datum.

Aby se zlepšilo porozumění, decentralizovaná povaha forex trh, kde je součástí americký dolar. Jako globální subjekt funguje tento trh nepřetržitě a umožňuje obchodní příležitosti v kteroukoli hodinu. Nicméně, oceňování futures na americký dolar je silně ovlivněn úrokovými sazbami, geopolitickými událostmi a makroekonomickými údaji. Obchodování proto vyžaduje komplexní pochopení těchto faktorů.

Součástí hry jsou také odvážné spekulace budoucí ceny se může měnit na základě tradeočekávání rs o tom, kde se americký dolar bude nacházet v době splatnosti kontraktu. Tato spekulace vidí tradekupují futures kontrakty, když věří, že dolar poroste, nebo prodávají, pokud předpovídají pokles.

Z hlediska strategie je jedním z účinných přístupů využití technická analýza. Traders může využívat řadu indikátorů, vzorů a prodejních/nákupních signálů k přijímání informovaných obchodních rozhodnutí. Vysoce pravděpodobné obchodní příležitosti často vznikají souběhem více pozitivních technických signálů.

Další důležitý aspekt strategie spočívá v provádění a Fundamentální analýza, která zahrnuje sledování ekonomických ukazatelů jako např inflace, trade saldo a údaje o zaměstnanosti. Také pečlivě sledujte prohlášení z federální rezervní systém, protože jejich rozhodnutí o měnové politice přímo ovlivňují americký dolar.

Procházení nestálou krajinou Futures na americký dolar může být náročný úkol. S vyváženou kombinací důkladného porozumění, technické analýzy, fundamentální analýzy a tržních spekulací však tradeSpolečnosti se mohou snažit přijímat informovaná rozhodnutí, efektivně řídit rizika a potenciálně sklízet značné odměny.

Průvodce budoucím obchodováním v americkém dolaru

1.1. Koncept budoucnosti

Futures představují právní dohody o koupi nebo prodeji konkrétního zboží nebo finanční nástroj za předem stanovenou cenu v konkrétním čase v budoucnosti. Jsou standardizované, aby usnadnily obchodování na futures burze. Některé futures kontrakty mohou vyžadovat fyzické dodání aktiva, zatímco jiné jsou vypořádány v hotovosti. Traders využívají futures ve snaze zvýšit výnosy a zajistit riziko.

Futures na americký dolar, nabízené organizacemi, jako je Chicago Mercantile Exchange (CME), umožňují traders k zajištění proti měnovému riziku. Pomocí těchto smluv traders mohou zajistit určitý směnný kurz pro stanovené datum v budoucnosti a chránit tak své finanční pozice před nepříznivými pohyby měn. Traders může dokonce používat futures pro spekulativní účely a sázet na směr měny.

Projekt obchodní strategie pro futures na americký dolar záleží do značné míry na trader je vnímání toho, kam dolar směřuje. Býčí traders, věřící, že dolar posílí, může nakupovat futures, zatímco medvědí traders, očekávajíc oslabení dolaru, může prodat. Přesto je při formulování obchodní strategie zásadní vyhodnotit ekonomické ukazatele, trendy úrokových sazeb, politické klima a další faktory ovlivňující trh.

Dalším klíčovým prvkem ve vítězné strategii obchodování s futures je plánování. Před vstupem a trade, nastavení ziskových cílů a úrovní stop-loss může zvýšit šance na úspěch tím, že předem definujete, kdy ukončit a tradeať už za účelem zisku nebo omezení ztrát. V důsledku toho je řízení rizik dalším základním kamenem v obchodování s futures. Pákový efekt s sebou nese potenciál vyšších zisků, ale také riziko větších ztrát. TradeSpolečnosti potřebují změřit svou toleranci vůči riziku a podle toho upravit své pozice.

V aréně obchodování s futures na americký dolar může představovat prvořadou strategii, jasné cíle a účinný plán řízení rizik spojený s neustálým informováním o vývoji na klíčových trzích rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem.

1.2. Vývoj amerických dolarových futures

Futures amerického dolaru jejich počátky sahají do 1970. let XNUMX. století, do období poznamenaného globálním ekonomickým otřesem a koncem brettonwoodského systému pevných směnných kurzů. S přechodem světové ekonomiky na flexibilní směnné kurzy došlo k prudkému nárůstu Volatilitu trhu a zvýšená potřeba pokročilých finančních nástrojů. V této souvislosti spustila Chicago Mercantile Exchange přelomový finanční produkt: Mezinárodní měnový trh (IMM).

Futures amerického dolaru, jak je známe dnes, byly představeny jako jeden z prvních produktů na IMM. Cíl byl jednoduchý, ale revoluční: poskytnout účinný způsob, jak se zajistit proti kolísání hodnoty amerického dolaru, hlavní světové rezervní měny. Postupem času se tento nový trh stal mezi lidmi mimořádně populární traders a institucí po celém světě, které poskytují strukturovanou metodu pro řízení měnového rizika a zároveň otevírají lukrativní spekulativní příležitosti.

Příslib Futures amerického dolaru trh je zakořeněn v jeho designu, který umožňoval nakupovat a prodávat smlouvy ve standardizovaném formátu, což přináší určitou úroveň předvídatelnosti do prostředí volatilních směnných kurzů. V průběhu několika desetiletí se tento trh dále vyvíjel a zahrnoval vylepšené obchodní technologie, prodloužené obchodní hodiny a jemnější specifikace smluv.

Jeden z nejvýznamnějších milníků v historii Futures amerického dolaru bylo zavedení elektronicky traded futures na konci 1990. let. Tím se nejen zvýšila dostupnost trhu traders celosvětově, ale také to vedlo ke zvýšeným objemům obchodování, což vedlo k větší hloubce trhu a užším spreadům mezi nabídkou a poptávkou. Tento přechod k elektronickému obchodování přeměnil trh s futures v amerických dolarech na 24hodinový trh a rozšířil globální dosah tohoto základního finančního nástroje.

Jedinečně se vyznačuje průhledností, likviditya odolnost, Futures amerického dolaru trh se nadále vyvíjí v reakci na měnící se globální ekonomické podmínky. Ať už se používají k zajištění měnového rizika, spekulacím na budoucí pohyby směnných kurzů nebo k investičním rozhodnutím na základě očekávaných posunů v makroekonomické politice, US Dollar Futures zůstávají nepostradatelným nástrojem ve finančním sektoru. tradearzenál r.

1.3. Význam futures na americký dolar

Trh US Dollar Futures má nedílnou pozici v globálním finančním ekosystému. Futures trhy jsou založeny na principech spekulace a hedgingu a nabízejí funkcionalitu pro zajištění budoucích směnných kurzů. Význam US Dollar Futures přesahuje jen americké hranice. Vzhledem k tomu, že americký dolar je de facto globální rezervní měnou, dolarové futures nabývají širšího mezinárodního významu.

Naprostý objem a likvidita trhů US Dollar Futures je činí atraktivními traders. S neustále se měnícím trhem poháněným geopolitickými, ekonomickými a dokonce i sociálními faktory, traders mají mnoho příležitostí profitovat z těchto cenových pohybů. Možnost krátkého prodeje futures také umožňuje traders využít na klesajících trzích a přidat další rozměr jejich obchodní strategii.

Instituce okraj obchodování na futures trzích představuje své vlastní jedinečné kouzlo. Povolením traders ovládat velké zakázky s relativně malým kapitálem, vysoké výnosy v kratších časových rámcích udělat z US Dollar Futures lákavý podnik. Ale perspektivní traders by měli zůstat opatrní: zatímco toto pákové obchodování zvyšuje potenciální zisky, současně zvyšuje potenciální ztráty.

S nepřetržitý přístup na trh, tradeSpolečnosti mohou rychle reagovat na změny mezinárodních ekonomických ukazatelů a aktuální zprávy. Tento úplný přístup v kombinaci se statusem amerického dolaru jako měny „bezpečného přístavu“ v dobách ekonomických turbulencí podtrhuje nesmírný význam futures na americký dolar v oblasti globálních financí a obchodování.

2. Obchodování futures na americký dolar

Budoucí obchodování v americkém dolaru

Obchodování s futures představuje jedinečnou příležitost zajistit se proti riziku a zároveň využít volatilitu trhu. Jeden z nástrojů, který se prosazuje mezi pokrokovými traders je futures na americký dolar. Tyto kontrakty umožňují obchodování na základě budoucích ocenění amerického dolaru vůči jiným měnám. Berte to jako strategický vyjednávací čip, který umožňuje traders chránit a rozšiřovat své investiční portfolio.

Obchodní prostředí pro futures v amerických dolarech má kořeny v komplexní analýze trhu. TradePotřebují hluboké porozumění globálnímu ekonomickému klimatu, úrokovým sazbám a geopolitickým událostem – to vše může dramaticky ovlivnit valuaci amerického dolaru. Technická analýza je metoda běžně používaná k předpovídání budoucích trendů na základě minulých dat a zahrnuje identifikaci vzorců cenových změn a objemu traded. Použití této analýzy může vést k informovaným předpovědím o potenciálních cenových výkyvech.

Vyjádřeno v termínech obchodní strategie, cílem je nakupovat futures kontrakty, když se předpokládá posílení amerického dolaru, a prodávat, když se očekává, že oslabí. Efektivní využití zastavit ztrátové příkazy může řídit potenciální ztráty automatickým uzavřením pozice, pokud tržní cena klesne pod úroveň předem nastavenou trader. Riziko a odměna jsou základní metriky, které vyžadují neustálé sledování. Pro další ochranu proti nepříznivým vlivům lze také použít zajišťovací strategie, včetně opcí nebo spreadového obchodování trade výsledky.

Je však nezbytné, aby trader zachovává spád i za nepředvídatelných tržních podmínek. V obdobích volatility se mohou objevit ziskové příležitosti, které však také nesou větší riziko. Klíč je pro trader zůstat ostražití, vyhodnocovat změny cen z minuty na minutu a přitom vždy připraveni vydělat na ziskovém kroku. Sázení na budoucí hodnotu amerického dolaru vyžaduje opojnou kombinaci dovedností, intuice a odolnosti, ale pro ty, kteří ovládají trade, odměny mohou být značné.

Pamatujte si, zatímco obchodování futures v amerických dolarech může přinést štědré zisky, je také plná potenciálních rizik. Adekvátní vzdělání a pečlivá tvorba strategie je klíčem k úspěšné budoucnosti trader. Než se ponoříte do často turbulentních vod futures na americké dolary, vždy vyhledejte odbornou radu a zvažte všechny aspekty obchodování.

2.1. Fundamentální analýza

Prvořadé je zkoumání relační mechaniky základních prvků, které přímo ovlivňují americký dolar. Při provádění a Fundamentální analýza, traders zkoumají kompilaci základních ekonomických ukazatelů, jako je míra inflace, míra nezaměstnanosti, míra růstu HDP a úrokové sazby stanovené centrálními bankami – konkrétně USA federální rezervní systém v tomto případě. Je třeba věnovat pozornost politické klima protože geopolitické situace mohou vyvolat drastické výkyvy hodnot měn.

Porozumění makroekonomické ukazatele může informovat o obchodních rozhodnutích na americkém dolaru. Například podstatná změna míry zaměstnanosti může naznačovat ekonomickou stabilitu nebo nestabilitu, která hraje klíčovou roli při oceňování měny, zatímco turbulence v mezinárodních diplomatických vztazích mohou způsobit neočekávanou volatilitu trhu.

Vnímavý traders složitě korelují tyto aspekty Fundamentální analýza, hodnotí možné výsledky a rozlišuje možný dopad na americký dolar v forex trh. Je to bystré pochopení těchto různých složek a jejich vzájemná propojenost, kde investoři nacházejí klíče k minimalizaci svého vystavení tržním rizikům a zároveň využívají potenciálních tržních příležitostí.

Bdělý pozorovatel je navíc informován o globálních událostech a změnách mezinárodních politik, protože neočekávané výkyvy lze často vysledovat až k těmto hmatatelným událostem v reálném světě. Využití těchto narušení pomocí vhodného načasování je pokročilá strategie, kterou používají zkušení traders. Nicméně je důležité mít na paměti, že fundamentální analýza nabízí pohledy na dlouhodobé trendy spíše než okamžité, krátkodobé reakce.

2.2. Technická analýza

USD budoucí strategie

Technická analýza hraje klíčovou roli v úspěchu forex obchodování, a když se zaměříme na americký dolar, je to stejně prvořadé. Zahrnuje kontrolu a interpretaci historických cen a objemů této fiat měny, aby bylo možné předvídat budoucí trendy na trhu. Nejde jen o předpovědi, ale také o vysoce pravděpodobné zjištění trade nastavení a efektivní řízení tržních rizik.

Jeho aplikace začíná identifikací a sledováním vzorců. Trendové linie, úrovně podpory a odporu a Fibonacci návraty jsou běžně používané nástroje. Tyto nástroje pomáhají zejména při určování směrové dominance, klíčových úrovní obchodování a potenciálních zón zvratu.

Pokud jde o americký dolar, jedním z klíčových prvků, na který je třeba dávat pozor, je jeho korelace s jinými měnami. Americký dolarový index (DXY) poskytuje přehled o jeho průměrné hodnotě vůči koši významných zahraničních měn. Růst DXY představuje silný americký dolar, zatímco pokles signalizuje oslabení. Mnoho traders používají tento index jako proxy pro celkové zdraví amerického dolaru.

Použití grafy a ukazatele je dalším zásadním aspektem technické analýzy. Různé typy grafů, jako jsou čárové, sloupcové a svíčkové grafy, poskytují vizuální pohled na pohyby trhu. Ukazatele jako klouzavé průměry, stochastický oscilátory, a index relativní pevnosti (RSI), mimo jiné, pomoc při poskytování hlubokého pochopení možných trendů na trhu.

Ekonomické události navíc významně ovlivňují pohyby měn. To zahrnuje důležité tiskové zprávy, měnové politiky a změny v ekonomickém prostředí. Sledování ekonomického kalendáře a sledování hlavních zpráv z celého světa je zásadní.

Pro efektivní obchodní strategie, je nutné rozšířit technickou analýzu o dobré porozumění tržnímu sentimentu a fundamentální analýzu. Tržní sentiment se týká celkového postoje investorů k určitému cennému papíru nebo finančnímu trhu a může ovlivnit trendy na trhu. Na druhé straně se fundamentální analýza ponoří hluboko do faktorů ovlivňujících ekonomickou stabilitu a perspektivu růstu země, a tím ovlivňuje sílu amerického dolaru.

Pečlivá interpretace těchto technických nástrojů, vzorů, indexů, grafů a indikátorů ve spojení s velkým povědomím o globálních ekonomických událostech vede k vytvoření efektivní obchodní strategie pro americký dolar. Je to cesta neustálého učení, zkušeností a přizpůsobivosti, abychom drželi krok s dynamickou povahou forex trhy.

2.3. Řízení rizik při obchodování futures v amerických dolarech

Řízení rizik hraje zásadní roli, pokud jde o obchodování futures na americký dolar. Identifikace potenciálních rizik a hledání metod k jejich zmírnění je jádrem této praxe. Existuje několik komponent, které stojí za to pochopit, abyste udrželi rovnováhu mezi riziky a odměnami na trhu futures. Pozice na tomto trhu mohou způsobit značné finanční ztráty, pokud jsou ponechány nekontrolované, takže nutnost začlenit nástroje řízení rizik by nikdy neměla být podceňována.

Jednou z nejzákladnějších forem řízení rizik při obchodování futures je použití a příkaz stop-loss. Tento nástroj umožňuje traders omezit své ztráty nastavením předem stanoveného bodu pro odchod ze ztrátové pozice. Značným ztrátám se lze tedy vyhnout předem stanovením úrovně, kde je trade bude uzavřena, pokud trh nabere nepříznivý směr.

Dluhopis traders se často spoléhají na futures na americký dolar zajištění proti možným měnovým výkyvům. Tyto futures kontrakty umožňují trader uzamknout cenu amerického dolaru vůči jiným měnám, což může být užitečné, když se očekává, že měna bude devalvovat.

Kromě toho, diverzifikace portfolia může být také účinnou strategií řízení rizik. Rozložením investic na různé finanční nástroje a trhy, traders mohou minimalizovat dopad jednotlivých tržních výkyvů na jejich celkové portfolio.

Shrnout, traders si nemůže dovolit zanedbat oblast řízení rizik. Aplikace stop-loss příkazů, zajišťovacích strategií a diverzifikace portfolia jsou zásadní pro naplánování pečlivého postupu ve zrádných vodách obchodování s futures na americký dolar.

2.4. Krok za krokem průvodce obchodováním s futures na americký dolar

 1. Pochopení obchodování futures v amerických dolarech vyžaduje ponořit se do jádra procesu, který zahrnuje nákup a prodej kontraktů k určitému datu v budoucnosti za předem stanovenou cenu. Protože tyto akce korelují s očekávanou hodnotou amerického dolaru, je nezbytná hloubková analýza trhu.
 2. Začněte analýzou trhu. Použijte technické ukazatele, ekonomická data a zpravodajské události k předpovědi, jak by se mohl americký dolar pohybovat. Podle základního principu obchodování nakupujte futures, když očekáváte, že americký dolar získá sílu, a prodávejte, když předvídáte oslabení.
 3. Rozvíjejte své obchodní plán. Dobře promyšlený plán by měl nastínit vaše cíle, toleranci rizika a metodologii. Rozhodněte o typu a počtu futures kontraktů trade na základě vaší analýzy a kapitálu, který jste ochotni riskovat.
 4. Výběr futures broker je zásadní. Zajistěte, aby poskytovaly přístup k futures burzám, kde jsou futures na americký dolar traded – jako Chicago Mercantile Exchange. Výzkum brokerprovizní sazby, finanční stabilita a kvalita zákaznických služeb.
 5. Navigace na obchodní platformě efektivně je zásadní. Seznamte se s typy objednávek, jak číst grafy a používat nástroje technické analýzy. Obchodování s papírem, způsob cvičení trades bez použití skutečných peněz, může být užitečné.
 6. Poté, co se s platformou zpohodlníte, provést svůj první trade. Pamatujte, že klíč spočívá v nákupu futures kontraktů, když očekáváte růst amerického dolaru a prodeji, když předpovídáte pokles.
 7. Sledování a úprava vašich pozic je trvalý požadavek. Zkontrolujte změny v ceně futures a požadavcích na marži. Průběžně přehodnocujte svou analýzu trhu se všemi významnými zprávami nebo ekonomickými zprávami.
 8. Důkladná dokumentace sleduje obchodní rozhodnutí a emocionální faktory ovlivňující tato rozhodnutí. Tento výukový nástroj pomáhá vylepšit vaši obchodní strategii a identifikovat jakékoli vzorce, které by mohly vést ke ztrátám.
 9. Řízení rizik zvuku je nedílnou součástí a nastavením stop-loss příkazů můžete zabránit významným ztrátám, které přesahují vaši úroveň tolerance rizika.

Obchodování futures v amerických dolarech nabízí příležitosti k zisku z kolísání cen, ale vyžaduje komplexní strategii, důkladnou analýzu a obezřetné řízení rizik.

📚 Další zdroje

Upozornění: Poskytnuté zdroje nemusí být přizpůsobeny začátečníkům a nemusí být vhodné traders bez odborné praxe.

 1. Ceny komodit a americký dolar
  • Popis: Tento výzkum pojednává o vztahu mezi cenami komodit a americkým dolarem a zkoumá, jak mohou posuny cen komodit ovlivnit hodnotu amerického dolaru.
 2. Fed - Mezinárodní role amerického dolaru
  • Popis: Tato studie zdůrazňuje mezinárodní dominanci dolaru se zaměřením na globální měnové složení trade.
 3. Geopolitika a budoucnost amerického dolaru jako rezervní měny
  • Popis: Tento výzkum se zabývá tím, jak by globální přechod od fixace směnných kurzů na americký dolar ovlivnil používání dolaru v trade fakturace.
 4. Má zavedení futures na měny rozvíjejících se trhů...
  • Popis: Tento empirický výzkum zkoumá vliv zavedení derivátových kontraktů, zejména se zaměřením na dopad futures na měny rozvíjejících se trhů.
 5. Zjištění cen na futures a spotovém trhu v cizích měnách
  • Popis: Tento článek zkoumá význam futures trhu při určování směnných kurzů, přičemž klade důraz na informační obsah toku objednávek futures.

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Co přesně jsou futures na americký dolar?

Futures v amerických dolarech jsou finanční kontrakty zavazující kupujícího k nákupu stanoveného množství amerických dolarů za předem stanovenou cenu a datum. Poskytují nástroj pro řízení rizik spojených s kolísáním měnových kurzů.

trojúhelník sm vpravo
Jak může traders zisk z obchodování futures v amerických dolarech?

Traders mohou profitovat ze změn hodnoty amerického dolaru ve srovnání s jinými měnami. Tyto zisky mohou být značné, pokud a trader může přesně předpovídat budoucí pohyby směnných kurzů.

trojúhelník sm vpravo
Co ovlivňuje cenu futures v amerických dolarech?

Cenu futures v amerických dolarech může ovlivnit několik faktorů, včetně ekonomických ukazatelů, jako je mimo jiné HDP, úrokové sazby a politická nestabilita. Navíc světové události ovlivňující americkou ekonomiku mohou také vést ke změnám v ceně futures na americký dolar.

trojúhelník sm vpravo
Může člověk ztratit peníze při obchodování futures v amerických dolarech?

Ano, s obchodováním jakéhokoli futures kontraktu, včetně futures v amerických dolarech, je spojena určitá míra rizika. Pokud se trh pohybuje opačným směrem, než jaký a trader očekává, že to může vést ke ztrátám, zejména na volatilním nebo klesajícím trhu.

trojúhelník sm vpravo
Jaká je hlavní strategie, kterou je třeba dodržovat při obchodování futures v amerických dolarech?

Neexistuje žádná univerzální strategie pro obchodování futures v amerických dolarech. Úspěšné obchodování však obecně zahrnuje důkladnou analýzu trhu, řízení rizik, stanovení jasných obchodních cílů podle ochoty riskovat, využívání nástrojů technické analýzy a udržování kroku s významnými ekonomickými událostmi.

Autor: Florian Fendt
Ambiciózní investor a trader, Florián založil BrokerCheck po studiu ekonomie na vysoké škole. Od roku 2017 sdílí své znalosti a vášeň pro finanční trhy dále BrokerCheck.
Přečtěte si více o Florian Fendt
Florian-Fendt-autor

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 01. března 2024

Vantage

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Exness

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (18 hlasů)
markets.com-logo-nové

Markets.com

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce