Nejlepší průvodce nákupem a držením investování

4.3 z 5 hvězdiček (3 hlasů)

Projekt koupit a držet investiční strategii se zaměřuje na nákup aktiv a jejich uchovávání po dlouhá období, obvykle po dobu pěti let, aby těžila z dlouhodobého růstu trhu a složených výnosů. Tento přístup, ideální pro začínající i zkušené investory, klade důraz na trpělivost, nižší náklady na obchodování a nižší stres ve srovnání s aktivnějšími obchodními strategiemi.

Koupit a držet investování

💡 Klíčové věci

 1. Compounding Returns: Reinvestování zisků umožňuje, aby vaše investice generovaly návratnost výnosů, což výrazně podporuje dlouhodobý růst a maximalizuje bohatství v průběhu času.
 2. Snížení stresu a nákladů: Strategie nákupu a držení minimalizuje potřebu neustálého sledování trhu a obchodování, což má za následek nižší transakční poplatky a uvolněnější investiční zážitek.
 3. Historický úspěch: Historická data trvale ukazují, že investoři typu buy and hold profitují z celkového vzestupného trendu trhu a dosahují značných výnosů po delší období.
 4. Disciplinovaný přístup: Udržování dlouhodobé perspektivy a vyhýbání se emocionálním obchodním rozhodnutím pomáhá investorům soustředit se na své finanční cíle, a to i během poklesu trhu.
 5. Diverzifikace a řízení rizik: Diverzifikací svého portfolia napříč různými třídami aktiv a odvětvími můžete efektivně řídit rizika a chránit své investice před významnými ztrátami.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

1. Přehled Investování Koupit a držet

1.1. Investování nakoupit a držet: Přehled

Investování nákup a držení je dlouhodobá investiční strategie, kdy investoři nakupují zásoby, dluhopisy nebo jiné cenné papíry a uchovávat je po delší dobu, obvykle pět let nebo déle. Tento přístup se opírá o přesvědčení, že navzdory krátkodobým výkyvům trhu se hodnota zvolených aktiv v dlouhodobém horizontu obecně zvýší.

1.2. Základní principy investování nákupu a držení

 1. Dlouhodobá perspektiva: Strategie zahrnuje závazek držet investice po dobu několika let, bez ohledu na krátkodobé Volatilitu trhu. Primárním cílem je těžit z dlouhodobého zhodnocení majetku.
 2. Pasivní řízení: Buy and hold investování je formou pasivního řízení investic. Investoři vydělávají méně trades, minimalizuje čas a úsilí potřebné k aktivní správě jejich portfolií.
 3. Irelevance načasování trhu: Tato strategie funguje na principu, že je téměř nemožné přesně načasovat trh. Místo toho, aby se investoři pokoušeli krátkodobě nakupovat nízko a prodávat vysoko, zaměřují se na potenciál dlouhodobého růstu.

1.3. Vhodnost pro začátečníky a dlouhodobé investory

 • Začátečníci: Investování s nákupem a držením je ideální pro začínající investory, kteří nemusí mít čas nebo odborné znalosti na časté obchodování. Snižuje potřebu neustálé analýzy trhu a rozhodování.
 • Dlouhodobí investoři: Tato strategie je v souladu s cíli investorů spořících na důchod a financování budoucnosti vzdělání, nebo dosažení jiných dlouhodobých finančních cílů. Umožňuje, aby potenciál složeného úroku fungoval po delší období, což vede k významnému růstu.

Investování Koupit a držet je osvědčená strategie pro ty, kteří chtějí dosáhnout stabilního růstu bez stresu a složitosti častého obchodování. Její důraz na dlouhodobou perspektivu a pasivní správu ji činí dostupnou a přínosnou pro začínající i ostřílené investory.

Koupit a držet investování

Aspekt Detaily
Pojem Dlouhodobá investiční strategie zahrnující držení aktiv po dobu 5+ let.
Základní principy Dlouhodobá perspektiva, pasivní řízení, irelevance načasování trhu.
Vhodnost Vhodné pro začátečníky a dlouhodobé investory usilující o stabilní růst.
Výhody pro začátečníky Snižuje potřebu neustálé analýzy trhu a rozhodování.
Výhody pro dlouhodobé investory Umožňuje složené úročení pracovat po delší dobu, ideální pro důchod nebo budoucí spoření na vzdělání.

2. Výhody investování typu Buy and Hold

Nakupujte a držte investování je oslavován pro svou jednoduchost a potenciál pro dlouhodobé hromadění bohatství. Tato strategie, která zahrnuje nákup cenných papírů a jejich držení po delší dobu, nabízí řadu výhod, díky nimž je atraktivní pro mnoho investorů. Pojďme se ponořit do klíčové reklamyvantagenakupovat a držet investování.

2.1. Skládání: Síla dlouhodobých výnosů

Jednou z nejpřesvědčivějších výhod investování typu buy and hold je síla složeného úroku. Když reinvestujete své zisky, jako jsou dividendy, tyto zisky generují vlastní výnosy. V průběhu času může tento slučovací efekt vést k podstatnému růstu. Například investor, který koupil a držel akcie společnosti Apple od roku 2008, by do roku 900 zaznamenal téměř 2019% návratnost.

2.2. Snížení stresu: Minimalizace emocionálního obchodování

Investování typu buy and hold minimalizuje potřebu neustálého sledování trhu, čímž snižuje emoční stres spojený s častými obchodními rozhodnutími. Tato strategie je méně stresující, protože se vyhýbá úskalím spojeným s načasováním trhu a snižuje pokušení být impulzivní. tradejsou založeny na krátkodobých pohybech trhu.

2.3. Nižší náklady: Ekonomické z dlouhodobého hlediska

Tato strategie také bývá nákladově efektivnější než aktivní obchodování. Držením investic po delší dobu mají investoři méně transakčních poplatků a těží z nižších daní z kapitálových výnosů. Krátkodobý trades podléhají vyšším daňovým sazbám, zatímco dlouhodobé investice jsou zdaněny příznivější sazbou. Navíc pasivní fondy a ETFs, často používané při nákupu a držení strategie, mají obvykle nižší poplatky za správu.

2.4. Historicky ověřeno: Důkaz úspěchu

Historická data podporují efektivitu investování typu buy and hold. Například investice do indexového fondu, jako je S&P 500, historicky poskytovala průměrný roční výnos kolem 9.7 %, což v průběhu desetiletí významně rostlo počáteční investicí. Tento dlouhodobý růst lze přičíst schopnosti překonat propady trhu a těžit z celkového růstu trhu.

Prospěch Popis
Skládání Reinvestovaný zisk vytváří vlastní výnosy, což vede k výraznému růstu.
Snížený stres Minimalizuje potřebu neustálého sledování a emocionálních obchodních rozhodnutí.
Nižší náklady Méně transakčních poplatků a nižší daně z kapitálových výnosů u dlouhodobých držeb.
Historicky ověřeno Historická data ukazují významný dlouhodobý růst investic do nákupu a držení.

3. Pochopení strategií nákupu a držení vs. jiné strategie

3.1. Koupit a držet vs. denní obchodování

Investování nakupujte a držte:

 • Strategie: Zahrnuje nákup akcií nebo jiných cenných papírů a jejich držení po dlouhá období, obvykle roky nebo desetiletí. Tento přístup se zaměřuje na dlouhodobý potenciál investic a ignoruje krátkodobé výkyvy trhu.
 • Styl řízení: Pasivní, vyžadující minimální každodenní správu. Investoři provádějí rozsáhlý počáteční průzkum společností a drží své pozice na základě dlouhodobého růstového potenciálu a základů společnosti.
 • Riziko a Odměna: Nabízí stabilitu a těží z celkového vzestupného trendu trhu v průběhu času. Investoři těží z nižších transakčních poplatků a výhodných daňových sazeb z dlouhodobých kapitálových zisků. Vyžaduje to však trpělivost a schopnost ustát propady trhu.

Day Trading:

 • Strategie: Zahrnuje nákup a prodej finančních nástrojů v rámci stejného obchodního dne. Traders se snaží vydělávat na krátkodobých pohybech cen a obvykle uzavírají všechny pozice do konce obchodního dne.
 • Styl řízení: Aktivní a vysoce intenzivní. Den traders potřebují neustále sledovat tržní podmínky, využívat technická analýzaa dělat rychlá rozhodnutí na základě dat v reálném čase.
 • Riziko a odměna: Může být vysoce ziskový, ale také s sebou nese značná rizika. Denní obchodování zahrnuje vyšší transakční poplatky a větší pravděpodobnost ztrát v důsledku volatilní povahy krátkodobých cenových pohybů. Většinu dne traders trvale nepřekonávají trh a mnohé utrpí značné ztráty.

3.2. Koupit a držet vs. hodnotové investování

Hodnota investice:

 • Strategie: Zaměřuje se na identifikaci podhodnocených akcií, které se obchodují pod svou vnitřní hodnotou. Investoři hledají společnosti se silnými fundamenty, ale dočasně stlačenými cenami akcií, s cílem dlouhodobého zhodnocení, protože trh rozpozná jejich skutečnou hodnotu.
 • Styl řízení: Může doplňovat strategii nákupu a držení. Obě strategie zahrnují důkladný výzkum a dlouhodobou perspektivu. Hodnotoví investoři však mohou prodat, jakmile akcie dosáhnou své vnímané vnitřní hodnoty, zatímco investoři typu buy and hold mohou nadále držet, pokud společnost stále vykazuje růstový potenciál.

Porozumění nákupu a držení investic

Strategie Popis Styl řízení Riziko a odměna
Koupit a podržet Dlouhodobá investice, držení aktiv na roky nebo desetiletí, ignorování krátkodobých výkyvů. Pasivní Stabilní, nižší poplatky, příznivé dlouhodobé daňové sazby, vyžadují trpělivost, aby přečkaly poklesy trhu.
Day Trading Krátkodobé obchodování, nákup a prodej ve stejný den, abyste mohli využít cenových pohybů. Aktivní Potenciálně vysoké zisky, vysoké riziko, značné transakční poplatky, vyžaduje neustálé sledování a rychlá rozhodnutí.
Hodnota investice Identifikuje podhodnocené akcie pro dlouhodobý růst na základě silných základů. Aktivní pasivní Dlouhodobé zhodnocování, zahrnuje pravidelné přehodnocování, se může prodat, když akcie dosáhnou vnitřní hodnoty.

4. Začínáme s investováním Buy and Hold

Zahájení investiční strategie nákupu a držení zahrnuje několik klíčových kroků, které dávají základ úspěšné dlouhodobé investiční cestě. Zde je komplexní průvodce, který vám pomůže začít.

4.1. Definujte svůj investiční horizont

Investiční horizont: To se týká délky doby, po kterou očekáváte, že budete držet své investice, než budete potřebovat přístup k penězům. U strategie nákupu a držení je toto období obvykle pět let nebo více. Čím delší je váš investiční horizont, tím více můžete těžit ze složeného efektu a překonat volatilitu trhu.

Význam dlouhodobé perspektivy: Dlouhodobá perspektiva je zásadní pro investování typu buy and hold. Pomáhá vám soustředit se na své finanční cíle a vyhnout se impulzivním rozhodnutím na základě krátkodobých výkyvů trhu. Tento přístup je zvláště výhodný pro penzijní spoření, vzdělávací fondy nebo jiné významné budoucí finanční potřeby.

4.2. Zhodnoťte svou toleranci vůči riziku

Tolerance rizika: Pochopení vaší tolerance k riziku je zásadní. To je vaše schopnost vydržet vzestupy a pády na trhu bez paniky. Vaše tolerance vůči riziku ovlivní vaši alokaci aktiv a typy investic, které si vyberete.

Faktory ovlivňující toleranci k riziku:

 • Časový horizont: Delší investiční horizonty obvykle umožňují vyšší toleranci vůči riziku, protože je více času na zotavení z potenciálních ztrát.
 • Finanční polštář: Mít nouzový fond a další úspory může zvýšit vaši toleranci vůči riziku, protože jste méně závislí na svých investicích pro okamžité potřeby.
 • Osobní pohodlí: Zamyslete se nad úrovní svého pohodlí s volatilitou trhu. Někteří investoři preferují stabilitu, zatímco jiní dokážou zvládnout vyšší rizika a potenciálně vyšší výnosy.

4.3. V souladu s finančními cíli

Finanční cíle: Vaše investiční strategie by měla být v souladu s vašimi finančními cíli. Ať už spoříte na důchod, na velký nákup nebo na vzdělání svých dětí, jasně definované cíle vám pomohou zůstat oddáni vaší strategii nákupu a držení.

Strategie:

 • Důchodové spoření: Upřednostněte dlouhodobý růst a stabilitu.
 • Vzdělávací fondy: Zvažte časový horizont a potřebné finanční prostředky na pokrytí nákladů na vzdělávání.
 • Velké nákupy: Srovnejte časovou osu své investice s předpokládaným datem nákupu, abyste zajistili dostupnost finančních prostředků v případě potřeby.
Krok Popis
Definujte investiční horizont Stanovte si dlouhodobé období držení investic, obvykle 5+ let.
Posoudit toleranci k riziku Pochopte svou schopnost zvládat volatilitu trhu a jak to ovlivňuje vaše investiční rozhodnutí.
V souladu s finančními cíli Ujistěte se, že vaše investiční strategie podporuje vaše konkrétní finanční cíle (důchod, vzdělání atd.).

5. Vytvoření portfolia nákupu a držení

Vytvoření robustního portfolia nákupu a držení zahrnuje pečlivý výběr aktiv, která jsou v souladu s vašimi dlouhodobými investičními cíli. Zde je komplexní průvodce, který vám pomůže vytvořit efektivní portfolio.

5.1. Přidělení majetku

Rozložení aktiv: To se týká rozložení investic do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti, za účelem vyvážení rizika a odměny na základě vaší tolerance rizika a investičního horizontu. Diverzifikované portfolio rozkládá riziko a snižuje dopad špatné výkonnosti v jakékoli jednotlivé třídě aktiv.

Přidělení vlastního kapitálu: Obvykle je značná část portfolia nákupu a držení alokována do akcií kvůli jejich potenciálu pro vysoké výnosy v dlouhodobém horizontu. Zahrnutí kombinace amerických a mezinárodních akcií, akcií s velkou a malou kapitalizací, stejně jako hodnotových a růstových akcií, může zvýšit diverzifikace a růstový potenciál.

Alokace pevného příjmu: Dluhopisy poskytují stabilitu a příjem. Včetně krátkodobých a střednědobých státních dluhopisů, jakož i státních cenných papírů chráněných před inflací (TIPS), může chránit před inflace a poskytují spolehlivý zdroj příjmů.

5.2. Výběr akcií

Základy společnosti: Při výběru jednotlivých akcií se zaměřte na společnosti se silnými obchodními základy, včetně solidního finančního zdraví, konkurenční pozice na trhu, stálého růstového potenciálu a kompetentního managementu. Hledejte společnosti s historií ziskovosti a dobrými vyhlídkami do budoucna.

Průmyslový výzkum: Pochopení trendů v oboru a budoucích vyhlídek je zásadní. Investice do předních společností v rostoucích odvětvích mohou poskytnout značné dlouhodobé výnosy. Vyhněte se nadměrné koncentraci v jednom odvětví, abyste snížili riziko.

Dividendové akcie: Akcie, které vyplácejí dividendy, mohou poskytovat stálý tok příjmů a přispívat k celkové návratnosti portfolia prostřednictvím reinvestice dividend. Hledejte společnosti s historií zvyšování dividend v průběhu času.

5.3. Výměna Traded Fondy (ETF)

ETFs: ETF nabízejí způsob, jak získat diverzifikovanou expozici vůči koši akcií v rámci jediného držení. Jsou nákladově efektivní, poskytují okamžitou diverzifikaci a lze je přizpůsobit tak, aby odpovídaly požadované alokaci aktiv. Populární ETF zahrnují ty, které sledují hlavní indexy jako S&P 500, stejně jako sektorově specifické a mezinárodní ETF.

Konečné portfolio nákupu a držení Paula Merrimana: Toto portfolio je dobře známým příkladem, který zahrnuje diverzifikovanou směs amerických a mezinárodních akcií, akcií s malou kapitalizací a hodnotných akcií a dluhopisů. Je navržen tak, aby maximalizoval výnosy a zároveň minimalizoval riziko prostřednictvím široké diverzifikace.

Složka Popis
Rozložení aktiv Diverzifikujte akcie, dluhopisy a další aktiva, abyste vyvážili riziko a odměnu.
Přidělení vlastního kapitálu Zahrňte kombinaci amerických a mezinárodních akcií, velkých, malých, hodnotových a růstových akcií.
Pevný příjem Použijte státní dluhopisy a TIPY k zajištění stability a příjmu.
Výběr akcií Vyberte si společnosti se silnými základy a stálým růstovým potenciálem.
Průmyslový výzkum Diverzifikujte v různých odvětvích, abyste snížili riziko.
Dividendové akcie Zahrňte akcie vyplácející dividendy pro stálý příjem a reinvestice.
ETFs Používejte ETF pro nákladově efektivní, diverzifikovanou expozici vůči různým třídám aktiv a sektorům.

6. Implementace a průběžné řízení

Implementace a správa portfolia nákupu a držení zahrnuje výběr správné investiční platformy, pravidelné vyvažování portfolia a povědomí o daňových důsledcích. Zde je komplexní průvodce, který vám pomůže s těmito kritickými aspekty.

6.1. Výběr investiční platformy

Úvahy o investiční platformě:

 • Brokervěk Poplatky: Hledejte platformy s nízkými nebo žádnými poplatky za obchodování, abyste minimalizovali náklady. Mnoho moderních brokerages nabízí obchodování s akciemi a ETF bez provize, což je výhodné pro strategii nákupu a držení.
 • Funkce účtu: Ujistěte se, že platforma nabízí funkce, které podporují vaši investiční strategii, jako je automatické vyvažování, reinvestice dividend a snadný přístup k výzkumným nástrojům.
 • Uživatelské rozhraní: Uživatelsky přívětivé rozhraní může usnadnit správu vašeho portfolia a sledování vašich investic.

Populární platformy:

 • Finance M1: M1 Finance, známá svým automatickým rebalancováním a nulovými transakčními poplatky, je oblíbenou volbou pro implementaci strategie nákupu a držení. Nabízí také dynamické vyvažování nových vkladů.
 • Předvoj: Nabízí řadu nízkonákladových indexových fondů a ETF, které jsou ideální pro dlouhodobé investory. Vanguard je známý pro své silné služby zákazníkům a vzdělávací zdroje.
 • Fidelity a Schwab: Obě platformy poskytují rozsáhlé výzkumné nástroje, levné možnosti obchodování a širokou škálu investičních možností vhodných pro investory typu buy and hold.

6.2. Pravidelné vyvažování

Význam rebalancování: Rebalancování zahrnuje úpravu podílů různých aktiv ve vašem portfoliu, abyste zachovali požadovanou alokaci aktiv. V průběhu času se hodnota aktiv může odchýlit od vaší cílové alokace kvůli pohybům trhu a rebalancování pomáhá řídit riziko a udržovat vaši investiční strategii.

Strategie opětovného vyvažování:

 • Pevné intervaly: Rebalancujte ročně, pololetně nebo čtvrtletně, abyste udrželi své portfolio v souladu s vašimi cíli. Například čtvrtletní rebalancování zajistí, že vaše investice zůstanou v rámci požadované tolerance rizika častěji.
 • Na základě prahu: Vyrovnání, když se třída aktiv odchýlí od své cílové alokace o určité procento (např. 5 % nebo 10 %). Tato metoda může pomoci řídit transakční náklady tím, že se vyhne zbytečným trades.

Statistiky výkonu: Data ukazují, že různé strategie rebalancování mohou ovlivnit výkonnost a volatilitu portfolia. Například čtvrtletní rebalancování může poskytnout rovnováhu mezi udržením vaší cílové alokace a správou transakčních nákladů.

3.2. Daňové důsledky

Daňové úvahy:

 • Dlouhodobé kapitálové zisky: Držení investic déle než rok je kvalifikuje pro dlouhodobé sazby daně z kapitálových výnosů, které jsou nižší než krátkodobé sazby.
 • Daňová reklamavantaged Účty: Využijte účty jako IRA a 401(k)s k odložení daní ze zisků až do výběru. Roth IRA umožňují výběry v důchodu bez daně.
 • Dividendové daně: Uvědomte si daňové zacházení s dividendami, zejména pokud jsou reinvestovány. Kvalifikované dividendy jsou zdaněny nižší sazbou než běžný příjem.

Poraďte se s daňovým poradcem: Daňové zákony mohou být složité a mohou se lišit v závislosti na individuálních okolnostech. Konzultace s daňovým poradcem vám může pomoci optimalizovat vaši investiční strategii pro daňovou efektivitu.

Aspekt Detaily
Investiční platforma Vyberte si platformy s nízkými poplatky, automatickým rebalancováním a uživatelsky přívětivým rozhraním (např. M1 Finance, Vanguard).
Vyvažování Vyvažování provádějte v pevných intervalech (čtvrtletně, pololetně) nebo na základě prahových hodnot odchylek (5 %, 10 %).
Daňové důsledky Pochopte dlouhodobé kapitálové zisky, použijte daňovou reklamuvantaged účtů a konzultujte optimalizaci s daňovým poradcem.

7. Společné obavy a úvahy

Při přijímání strategie nákupu a držení je důležité zabývat se několika společnými obavami a úvahami, abyste se ujistili, že zůstanete na cestě ke svým dlouhodobým finančním cílům. Zde je přehled klíčových aspektů, které je třeba mít na paměti:

7.1. Volatilita trhu

Poklesy trhu: Jedním z hlavních problémů investorů typu buy and hold je volatilita trhu. Významné poklesy mohou být znepokojivé, ale je nezbytné se soustředit na dlouhodobou perspektivu. Historicky mají trhy tendenci se v průběhu času zotavovat a růst, takže je zásadní odolat nutkání prodávat v obdobích poklesu.

Trpělivost a kázeň: Úspěch strategie nákupu a držení do značné míry závisí na trpělivosti a disciplíně. Tím, že se vyhnete pokušení reagovat na krátkodobé výkyvy trhu, můžete těžit z celkového růstu trhu v průběhu času.

7.2. Emoční investování

Vyhýbání se emocionálním rozhodnutím: Emoční investování může vést ke špatnému rozhodování, jako je panický prodej během poklesu trhu nebo impulzivní nákup během špiček. Vypracování silné investiční teze a její dodržování pomáhá zmírnit dopad emocí na vaše investiční rozhodnutí.

Automatizace investic: Automatizace může pomoci snížit emocionální dopad investování. Nastavení automatických příspěvků a reinvestic může zajistit konzistentní investiční chování bez ohledu na tržní podmínky.

7.3. Hlavní a cenové riziko

Hlavní riziko: Investování s sebou vždy nese riziko, že se hodnota vaší investice může snížit a že se vám nemusí vrátit vaše počáteční investice. Diverzifikace vašeho portfolia napříč různými třídami aktiv a odvětvími může pomoci řídit toto riziko.

Cenové riziko: Investoři typu buy and hold mohou být méně citliví na kolísání cen, což může vést k nákupu za vysoké ceny a držení prostřednictvím významných poklesů. Chcete-li to zmírnit, zvažte integraci principů hodnotového investování, kde se zaměříte na nákup podhodnocených akcií se silnými základy.

7.4. Flexibilita a náklady na příležitost

Nedostatek flexibility: Strategie nákupu a držení je ze své podstaty méně flexibilní ve srovnání s aktivním obchodováním. Pokud se podmínky na trhu dramaticky změní nebo pokud potřebujete získat přístup ke svým prostředkům dříve, než se očekává, tato strategie nemusí být optimální. Mít část svého portfolia v likvidnějších aktivech může poskytnout určitou flexibilitu.

Náklady na příležitost: Pokud se zavážete k dlouhodobé strategii, můžete přijít o krátkodobé příležitosti, které by potenciálně mohly nabídnout vyšší výnosy. Tento problém může vyřešit vyvážení základního přístupu koupě a držení s malou alokací pro aktivnější strategie.

Znepokojení Zvažování
Volatilita trhu Soustřeďte se dlouhodobě, odolejte nutkání prodat během propadů, udržujte trpělivost a disciplínu.
Emoční investování Vyhněte se rozhodování na základě emocí, automatizujte příspěvky a reinvestice.
Hlavní riziko Diverzifikujte své portfolio, abyste řídili rizika, zvažte sílu základů společnosti.
Cenové riziko Dávejte pozor na nákup akcií za vysoké ceny, integrujte principy hodnotového investování.
Nedostatek flexibility Udržujte některé likvidity ve vašem portfoliu, abyste zvládli neočekávané potřeby nebo změny trhu.
Náklady na příležitost Zvažte vyvážený přístup s kombinací dlouhodobých a aktivních strategií.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Shrnutí klíčových poznatků

Strategie nákupu a držení je časem prověřený investiční přístup, který se zaměřuje na nákup a udržení investic po dlouhou dobu, obvykle pět let nebo déle, bez ohledu na krátkodobé výkyvy trhu. Tato metoda je postavena na předpokladu, že trhy mají tendenci v průběhu času růst, což umožňuje trpělivým investorům těžit ze složených výnosů a dlouhodobého růstu jejich aktiv.

Shrnutí výhod

 1. Compounding Returns: Reinvestováním zisku mohou investoři generovat výnosy ze svých výnosů, což výrazně podpoří dlouhodobý růst.
 2. Snížený stres: Minimalizace potřeby neustálého sledování trhu pomáhá vyhnout se emocionálním obchodním rozhodnutím a snižuje stres související s investicemi.
 3. Nižší náklady: Méně transakcí znamená nižší poplatky za obchodování a výhodnější daňové zacházení pro dlouhodobé kapitálové zisky.
 4. Historický úspěch: Historická data podporují efektivitu nákupu a držení, přičemž mnoho dlouhodobých investorů dosahuje značných výnosů.

Implementace a řízení

 • Vyberte správnou platformu: Vyberte si investiční platformu s nízkými poplatky, automatickými funkcemi a uživatelsky přívětivým rozhraním.
 • Pravidelné vyvažování: Udržujte požadovanou alokaci aktiv prostřednictvím pravidelného vyvažování pro řízení rizik a zajištění souladu s vaší investiční strategií.
 • Daňové úvahy: Optimalizujte svou daňovou situaci využitím daňové reklamyvantaged účetnictví a pochopení důsledků dlouhodobých vs. krátkodobých kapitálových zisků.

Řešení společných problémů

 • Volatilita trhu: Zaměřte se na dlouhodobou perspektivu a vyhněte se impulzivním rozhodnutím během poklesu trhu.
 • Emoční investování: Automatizujte investice a udržujte disciplinovaný přístup ke zmírnění dopadu emocí.
 • Hlavní a cenové riziko: Diverzifikujte své portfolio a integrujte principy hodnotového investování pro řízení rizik.
 • Flexibilita a náklady na příležitost: Vyvažte své portfolio tak, aby zahrnovalo určitou likviditu, a zvažte malou alokaci pro aktivní strategie.

Zdroje pro další vzdělávání

Pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti o nákupu a držení investic a finančních trzích, jsou k dispozici četné zdroje:

 • Knihy: Tituly jako „The Intelligent Investor“ od Benjamina Grahama a „Common Stocks and Uncommon Profits“ od Philipa Fishera poskytují základní znalosti.
 • Online kurzy: Platformy jako Coursera a Udemy nabízejí kurzy o investičních strategiích a finančním plánování.
 • Finanční poradci: Konzultace s finančním poradcem může poskytnout personalizované poradenství přizpůsobené vašim konkrétním finančním cílům a situaci.

📚 Další zdroje

Upozornění: Poskytnuté zdroje nemusí být přizpůsobeny začátečníkům a nemusí být vhodné traders bez odborné praxe.

Pro více informací o investici Buy and Hold navštivte prosím Investopedia.

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Co je investice typu buy and hold? 

Investování buy and hold je strategie, kdy investoři nakupují akcie nebo jiná aktiva a drží je po dlouhá období, obvykle po dobu pěti let, aby těžili z dlouhodobého růstu trhu a složeného výnosu.

trojúhelník sm vpravo
Proč je skládání důležité při investování typu buy and hold? 

Skládání umožňuje, aby vaše investiční zisky generovaly vlastní výnosy, což výrazně zvyšuje celkový růst vašeho portfolia v průběhu času prostřednictvím reinvestice.

trojúhelník sm vpravo
Jak nákup a držení investic snižuje stres? 

Tato strategie minimalizuje potřebu neustálého sledování trhu a obchodních rozhodnutí, což snižuje emoční stres spojený s reakcí na krátkodobé výkyvy trhu.

trojúhelník sm vpravo
Jaké jsou hlavní výhody strategie nákupu a držení? 

Mezi klíčové výhody patří složené výnosy, snížené obchodní náklady, nižší stres a podstatný dlouhodobý růst, jak dokládají historické údaje o trhu.

trojúhelník sm vpravo
Jak bych měl spravovat své portfolio nákupu a držení? 

Vyberte si investiční platformu s nízkými poplatky, pravidelně vyvažujte své portfolio, abyste si zachovali požadovanou alokaci aktiv, a pamatujte na daňové dopady pomocí daňové reklamyvantaged účty.

Autor: Arsam Javed
Arsam, odborník na obchodování s více než čtyřletými zkušenostmi, je známý svými bystrými aktualizacemi finančních trhů. Spojuje své odborné znalosti v oblasti obchodování s programovacími dovednostmi, aby vytvořil své vlastní expertní poradce, automatizoval a zdokonaloval své strategie.
Přečtěte si více o Arsam Javed
Arsam-Javed

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 25. července 2024

markets.com-logo-nové

Markets.com

4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Vantage

4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Exness

4.5 z 5 hvězdiček (19 hlasů)

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Získejte zdarma obchodní signály
Už nikdy nezmeškáte příležitost

Získejte zdarma obchodní signály

Naši oblíbenci na jeden pohled

Vybrali jsme vrchol brokers, kterému můžete věřit.
InvestovatXTB
4.4 z 5 hvězdiček (11 hlasů)
77 % účtů drobných investorů ztrácí peníze při obchodování CFDs tímto poskytovatelem.
TradeExness
4.5 z 5 hvězdiček (19 hlasů)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
71 % účtů drobných investorů ztrácí peníze při obchodování CFDs tímto poskytovatelem.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce