Obchodní akademieNajít moje Broker

Jak úspěšně používat Balance of Power

Hodnocení 4.3 z 5
4.3 z 5 hvězdiček (6 hlasů)

Navigace v turbulentních mořích obchodování může být často ohromující, zejména pokud jde o využití komplexních ukazatelů, jako je rovnováha moci. Tento článek si klade za cíl demystifikovat tento účinný nástroj, řešit potenciální překážky a nabízet praktické a snadno pochopitelné pokyny, které vám pomohou využít jeho plný potenciál na vaší obchodní cestě.

Jak úspěšně používat Balance of Power

💡 Klíčové věci

  1. Pochopení konceptu: Balance of Power (BoP) je zásadní obchodní ukazatel, který měří sílu kupujících vůči prodávajícím na trhu. To pomáhá traders pochopit rovnováhu mezi nákupním a prodejním tlakem a učinit správné rozhodnutí ve správný čas.
  2. Efektivní používání BoP: Balance of Power může být použita ve spojení s dalšími obchodními indikátory pro maximální efektivitu. Když linie BoP překročí nulu, znamená to potenciální nákupní nebo prodejní příležitost. Je však důležité potvrdit tyto signály pomocí dalších indikátorů, abyste se vyhnuli falešným poplachům.
  3. Čtení trhu: Pomoci může i Balance of Power traders pochopit celkový trend na trhu. Pokud je platební bilance trvale nad nulou, naznačuje to, že kupující mají kontrolu, což naznačuje býčí trh. Naopak, pokud je trvale pod nulou, naznačuje to, že prodejci dominují, což naznačuje medvědí trh.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

1. Pochopení indikátoru rovnováhy sil

Projekt Indikátor rovnováhy výkonu je výkonný nástroj, který může poskytnout bezkonkurenční vhled do vnitřního fungování trhu. Tento ukazatel v podstatě odhaluje přetahovanou mezi kupujícími a prodávajícími na trhu a poskytuje hlubší pochopení tržních sil, které jsou ve hře. Když se rovnováha sil nakloní směrem ke kupujícím, naznačuje to býčí trh a naopak naklonění směrem k prodávajícím signalizuje medvědí trh.

Chcete-li použít Indikátor rovnováhy výkonu efektivně, musíte pochopit jeho nuance. Tento ukazatel nekolísá pouze mezi kladnými a zápornými hodnotami. Místo toho představuje kontinuum s nulou jako středem. Hodnoty nad nulou znamenají nákupní tlak, zatímco hodnoty pod nulou znamenají prodejní tlak. Tyto hodnoty však nejsou absolutní. Místo toho by se na ně mělo nahlížet v kontextu celkového trendu trhu. Kladná hodnota nemusí vždy znamenat býčí trh, zvláště pokud je celkový trend medvědí.

Interpretace indikátoru rovnováhy sil je umění, které vyžaduje praxi. Náhlý posun indikátoru může signalizovat potenciální obrat na trhu. Pokud se například indikátor náhle zhoupne z vysoké kladné hodnoty na nízkou zápornou, může to naznačovat, že kupující ztrácejí kontrolu a hrozí medvědí obrat. Naopak náhlý posun z negativní na pozitivní hodnotu by mohl signalizovat býčí zvrat.

Pamatujte si, že Indikátor rovnováhy výkonu není samostatný nástroj. Funguje nejlépe ve spojení s jinými technická analýza nástroje. Můžete jej například použít spolu s indikátory objemu k potvrzení síly trendu. Pokud indikátor Balance of Power ukazuje nákupní tlak a objem je vysoký, potvrzuje silný býčí trend.

V rychle se měnícím světě obchodování je Indikátor rovnováhy výkonu může být vaší tajnou zbraní a nabízí jedinečný pohled na dynamiku trhu. Ale jako každý nástroj, jeho účinnost spočívá v tom, jak dobře mu rozumíte a používáte jej. Udělejte si tedy čas na prostudování tohoto indikátoru, procvičte si interpretaci jeho signálů a integrujte jej do své obchodní strategie. Tímto způsobem můžete využít jeho statistiky k informovaným obchodním rozhodnutím a maximalizovat své zisky.

1.1. Definice rovnováhy sil

V dynamickém světě obchodování, pochopení Rovnováha sil (BoP) je podobné tomu, že máte ve svém arzenálu tajnou zbraň. Tento zásadní koncept, který nováčci často přehlížejí, je nástrojem technické analýzy, který může poskytnout významný pohled na chování trhu. BoP je v podstatě ukazatel, který měří sílu kupujících vůči prodávajícím na trhu a poskytuje kvantitativní vyjádření přetahování mezi těmito dvěma skupinami.

BoP se vypočítá odečtením objemu traded za nabídkovou cenu (prodejní tlak) z objemu traded za požadovanou cenu (nákupní tlak). Výsledná hodnota může být kladná, záporná nebo nulová. A pozitivní BoP naznačuje, že kupující mají kontrolu, zatímco a negativní BoP znamená, že prodejci mají navrch. Nulová hodnota na druhé straně znamená vyvážený trh.

Pochopení BoP může nabídnout traders jedinečný pohled na tržní sentiment a dynamiku. Když je platební bilance pozitivní po delší dobu, je to znamení, že kupující soustavně vyvíjejí větší tlak, což by mohlo být předzvěstí vzestupného trendu. Naopak trvale negativní BoP může signalizovat potenciální klesající trend. Tyto informace mohou být neocenitelné traders, pomáhá jim činit informovaná rozhodnutí a potenciálně zvyšuje jejich obchodní úspěch.

Přestože je platební bilance mocným nástrojem, je důležité si uvědomit, že není neomylná. Jako všechny indikátory by měl být používán ve spojení s jinými analytickými technikami, aby bylo zajištěno komplexní pochopení dynamiky trhu. Kromě toho je platební bilance nejúčinnější na likvidním trhu, kde jsou velké objemy trades jsou vedeny. Na méně likvidních trzích nemusí platební bilance poskytovat přesný odraz skutečné rovnováhy sil.

Úspěšné používání rovnováhy sil zahrnuje pochopení jeho omezení a také jeho silných stránek. Není to kouzelná kulka, ale při správném použití může poskytnout neocenitelné poznatky, které vám pomohou zůstat o krok napřed v neustále se měnícím světě obchodování.

1.2. Interpretace rovnováhy sil

Ve světě obchodování, Rovnováha sil (BoP) je významným nástrojem, který může poskytnout traders s neocenitelnými poznatky o směřování trhu. Je to ukazatel technické analýzy, který měří tržní sílu kupujících vůči prodávajícím. Když je platební bilance pozitivní, znamená to, že kupující mají kontrolu, což signalizuje potenciální vzestupný trend. Naopak, když je platební bilance záporná, naznačuje to, že prodejci dominují, což naznačuje možný klesající trend.

Pochopení platební bilance je rozhodující pro tradekteří chtějí činit informovaná rozhodnutí. Nejde jen o to zjistit, zda je ukazatel pozitivní nebo negativní; jde o sledování trendu v čase. Například neustále rostoucí platební bilance, i když zůstává negativní, by mohla naznačovat, že kupující postupně získávají kontrolu. Na druhou stranu, trvale klesající BoP, i když je stále pozitivní, může znamenat, že prodejci pomalu přebírají kontrolu.

Pomocí BoP také vyžaduje pochopení jeho omezení. Není to samostatný nástroj; spíše je nejúčinnější ve spojení s jinými indikátory. Například pozitivní BoP spojená s rostoucím objemem by mohla posílit signál vzestupného trendu. Pozitivní platební bilance s klesajícím objemem však může naznačovat slábnoucí trend, což vyžaduje opatrnost.

Interpretace platební bilance není o hledání absolutních hodnot, ale o hledání vodítek. Jde o poskládání puzzle dynamiky trhu pomocí tohoto nástroje, který vám pomůže určit, kdo má kontrolu: kupující nebo prodávající. Úspěšné použití Balance of Power tedy nezahrnuje pouze pochopení mechaniky indikátoru; vyžaduje také bystrý smysl pro pozorování a schopnost interpretovat nuance pohybů trhu.

2. Používání rovnováhy sil v obchodování

Projekt Rovnováha sil (BoP) je účinný nástroj, který při správném používání může poskytnout trademá významnou výhodu na trhu. V podstatě měří sílu kupujících vůči prodávajícím na trhu a poskytuje pocit, kdo má v daném okamžiku „kontrolu“. Tento indikátor se obvykle používá ve spojení s jinými nástroji a strategie maximalizovat obchodní úspěch.

Chcete-li BoP efektivně využívat, traders by měl nejprve pochopit, že osciluje kolem nulové čáry, která představuje rovnováhu mezi nákupním a prodejním tlakem. Když je indikátor nad nulou, signalizuje to, že kupující mají kontrolu, což naznačuje potenciální pohyb cen nahoru. Naopak, když je BoP pod nulou, znamená to, že prodejci mají navrch, což naznačuje možný klesající trend cen.

Jednou z klíčových strategií při používání platební bilance je hledat rozdíly mezi ukazatelem a cenou. Pokud například cena dosahuje vyšších maxim, zatímco BoP dosahuje nižších maxim, mohlo by to signalizovat medvědí divergenci, což naznačuje, že vzestupný trend se může brzy obrátit. Na druhou stranu, pokud cena dosahuje nižších minim, zatímco platební bilance dosahuje vyšších minim, mohlo by to naznačovat býčí divergenci naznačující potenciální zvrat ceny směrem nahoru.

Další účinnou strategií je použití platební bilance ve spojení s dalšími technickými ukazateli. Například, traders jej může použít s klouzavými průměry k identifikaci potenciálních změn trendu. Když BoP překročí nad a klouzavý průměr, mohlo by to signalizovat potenciální posun k býčímu trendu. Podobně, když se BoP dostane pod klouzavý průměr, mohlo by to znamenat posun k medvědímu trendu.

Trpělivost a disciplína jsou rozhodující při používání platební bilance. Traders by neměl spěchat trades založené na jediném signálu BoP. Místo toho by měli čekat na potvrzení od jiných indikátorů a nástrojů. Dodatečně, traders by měl být vždy nastaven zastavit ztráty a získat úrovně zisku, abyste je mohli spravovat riziko účinně.

Balance of Power je mocný nástroj v a tradearzenál r. Jako každý nástroj je však nejúčinnější při správném použití a ve spojení s promyšlenou obchodní strategií. Pochopením toho, jak funguje platební karta a jak ji efektivně používat, traders mohou získat významnou výhodu na trhu a pomoci jim dosáhnout jejich obchodních cílů.

2.1. Nastavení indikátoru rovnováhy výkonu

Vydejte se na cestu obchodování může být vzrušující, ale skličující úsilí. Jedním z nejdůležitějších nástrojů ve vašem obchodním arzenálu je indikátor rovnováhy síly. Tento výkonný nástroj může poskytnout neocenitelný pohled na přetahovanou mezi kupujícími a prodávajícími a pomůže vám činit informovaná rozhodnutí.

Zahájení nastavení indikátoru rovnováhy výkonu začíná výběrem této možnosti z vaší obchodní platformy. Většina platforem, včetně těch oblíbených, jako je MetaTrader 4, mají tuto funkci ve své sadě nástrojů. Po výběru se na vaší obrazovce objeví nové okno s grafem indikátoru rovnováhy energie.

Přizpůsobení indikátoru rovnováhy výkonu je dalším krokem. Zde můžete upravit období, což je počet sloupců použitých k výpočtu indikátoru. Zatímco výchozí nastavení je obvykle 14 barů, možná budete chtít toto upravit na základě vaší obchodní strategie a stylu. Krátkodobý traders může preferovat nižší číslo, zatímco dlouhodobě traders se může rozhodnout pro vyšší číslo.

Interpretace indikátoru rovnováhy sil je životně důležitý. Když se čára indikátoru posune nad nulu, znamená to, že kupující získávají kontrolu, což je možný býčí signál. Naopak, když čára klesne pod nulu, znamená to, že velení mají prodejci, což potenciálně signalizuje medvědí trh.

Integrace indikátoru rovnováhy sil do vaší obchodní strategie může zlepšit vaši analýzu trhu. Je důležité si uvědomit, že žádný indikátor není spolehlivý a vždy se doporučuje používat jej ve spojení s jinými nástroji a analýzami.

Procvičte si používání indikátoru rovnováhy sil na demo účtu, než jej použijete na živé obchodování. To vám pomůže pochopit jeho nuance a to, jak reaguje na různé tržní podmínky. S časem a zkušenostmi budete moci efektivně ovládat tento mocný nástroj, který vám pomůže orientovat se v rozbouřených vodách světa obchodování.

2.2. Začlenění rovnováhy sil do obchodní strategie

V dynamickém světě obchodování, Rovnováha sil (BOP) Indikátor hraje klíčovou roli při formování úspěšné strategie. Tento účinný nástroj, pokud je správně začleněn, může poskytnout a trader s rozeznatelnou převahou nad trhem. BOP je kvantitativní měřítko, které analyzuje sílu kupujících a prodávajících na trhu a poskytuje informace, které mohou pomoci určit správný čas pro vstup nebo výstup z trhu. trade.

Pro využití tohoto nástroje je zásadní pochopit jeho základní funkci. BOP osciluje kolem nulové linie, přičemž kladné hodnoty indikují nákupní tlak a záporné hodnoty indikují prodejní tlak. Když BOP překročí nulovou linii, může být vhodný čas zvážit dlouhou pozici. A naopak, když klesne níže, může to být vhodná chvíle ke zkratu.

Člověk se však nesmí spoléhat pouze na tyto základní signály. The skutečnou sílu BOP spočívá v jeho schopnosti odhalit skrytou dynamiku trhu. Pokud například cena roste, ale BOP klesá, znamená to, že růst není podporován silovou rovnováhou trhu a může se brzy obrátit. Tento rozdíl mezi cenou a BOP může být silným signálem pro úpravu vaší strategie.

Kromě toho lze BOP použít také ve spojení s dalšími ukazateli pro komplexnější analýzu. Například kombinace BOP s údaji o objemu může poskytnout hlubší vhled do chování trhu. Náhlý nárůst objemu doprovázený výrazným posunem BOP by mohl naznačovat silný trend.

Pamatujte, že ačkoli je BOP mocný nástroj, neměl by být používán izolovaně. Je to jeden dílek skládačky při vytváření komplexní a robustní obchodní strategie. Stejně jako u všech indikátorů by se BOP měla používat ve spojení s dalšími nástroji a analytickými metodami k potvrzení signálů a snížení rizika falešně pozitivních výsledků. Promyšlený a informovaný přístup k začlenění BOP do vaší obchodní strategie může výrazně zlepšit váš obchodní úspěch.

2.3. Řízení rizik s vyvážením sil

řízení rizik je nedílnou součástí každé obchodní strategie a pokud jde o využití indikátoru Balance of Power (BOP), není tomu jinak. Tento účinný nástroj může při správném použití pomoci traders identifikují posuny v tržních trendech a potenciální vstupní nebo výstupní body. Klíč k efektivnímu používání však spočívá v pochopení jeho nuancí a uplatňování přísných postupů řízení rizik.

Ukazatel BOP měří sílu kupujících vůči prodávajícím na trhu a poskytuje okno do trhu základní sentiment to nemusí být hned jasné ze samotné cenové akce. Když je BOP kladná, znamená to, že kupující mají navrch; když je negativní, prodejci to mají pod kontrolou. Nejde však jen o to, zda je BOP pozitivní nebo negativní. Jde také o to, jak se to v čase mění. Rostoucí BOP, i když je stále záporný, by mohl naznačovat přesun síly směrem ke kupujícím, což signalizuje potenciální nákupní příležitost.

Jedním z klíčových postupů řízení rizik při používání BOP je nikdy nespoléhejte jen na něj. I když může poskytnout cenné poznatky, měl by být používán ve spojení s dalšími nástroji a indikátory k potvrzení svých signálů. Tento mnohostranný přístup může pomoci snížit riziko falešných signálů a zlepšit celkovou přesnost vaší obchodní strategie.

Dalším zásadním aspektem řízení rizik s BOP je nastavení zastavit ztráty a dosáhnout úrovně zisku. Ty by měly být stanoveny na základě tradetolerance rizika r a celkové tržní podmínky, nejen hodnoty BOP. Nastavením vhodných stop lossů a úrovní zisku, traders mohou zajistit, že omezí své ztráty a zajistí své zisky, i když se trh nepohybuje očekávaným směrem.

Nakonec je důležité si uvědomit, že i když BOP může být mocným nástrojem, není neomylný. Jako všechny indikátory je náchylný falešné signály a je třeba je používat opatrně. Vždy pamatujte důkladně backtest jakoukoli strategii využívající BOP před jejím nasazením do živého obchodování. Tímto způsobem můžete lépe porozumět jeho silným a slabým stránkám a podle toho upravit svou strategii.

3. Inzerátvantages a Omezení indikátoru rovnováhy sil

Projekt Rovnováha sil Indikátor (BOP) je účinný nástroj, který nabízí jedinečný pohled na trendy na trhu. Je navržen tak, aby odhalil sílu kupujících a prodávajících na trhu, poskytování traders s jasným pohledem na rovnováhu sil na trhu. Jedna z jeho klíčových reklamvantages je jeho schopnost identifikovat skrytý nákupní a prodejní tlak že ostatní ukazatele mohou chybět. To může poskytnout traders s rozhodujícím náskokem na volatilních trzích.

Další významná reklamavantage ukazatele BOP je jeho jednoduchost a snadné použití. Prezentuje data přímočarým způsobem a zpřístupňuje je traders všech úrovní zkušeností. Pomocí BOP můžete rychle identifikovat trendy na trhu a činit informovaná rozhodnutí na základě rovnováhy mezi nákupním a prodejním tlakem.

Je však důležité si uvědomit, že jako každý jiný nástroj má i ukazatel BOP svá omezení. Je to a indikátor zaostávání, což znamená, že odráží minulé tržní podmínky. I když může poskytnout cenné informace o trendech na trhu, není navržen tak, aby předpovídal budoucí pohyby na trhu.

Kromě toho může indikátor BOP někdy dávat falešné signályzejména na vysoce volatilních trzích. To znamená, že by měl být používán ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy k potvrzení signálů a zmírnění rizika.

A konečně, i když ukazatel BOP může pomoci identifikovat trendy na trhu, neposkytuje informace o cenových hladinách ani konkrétních vstupních a výstupních bodech. Proto by měl být používán spíše jako součást komplexní obchodní strategie než jako samostatný nástroj.

3.1. Výhody používání rovnováhy sil

Projekt Rovnováha sil Ukazatel (BOP) je cenným nástrojem v arzenálu každého ostříleného trader. Nabízí jedinečný pohled na dynamiku trhu a poskytuje pohled na sílu a směr nákupního a prodejního tlaku. Analýzou rovnováhy mezi těmito dvěma silami traders dokáže identifikovat potenciální body obratu na trhu a vytvořit tak strategické příležitosti trades.

Jednou z klíčových výhod používání BOP je jeho schopnost odhalit skryté posuny na trhu. Tyto posuny často nejsou v cenové akci okamžitě patrné, ale mohou významně ovlivnit budoucí pohyb cen. BOP může pomoci traders zaznamenají tyto jemné změny včas, což jim umožní odpovídajícím způsobem upravit své strategie a zůstat o krok napřed před trhem.

BOP také vyniká v potvrzující trendy. Rostoucí linie BOP naznačuje, že dominuje nákupní tlak, což může potvrdit vzestupný trend. Naopak klesající linie BOP naznačuje, že prodejní tlak je pod kontrolou a potenciálně potvrzuje sestupný trend. To může poskytnout traders s jistotou držet své pozice během trendu nebo signalizovat, kdy by mohl být čas odejít.

Na volatilních trzích může BOP fungovat jako a stabilizační síla. Vyhlazuje krátkodobé cenové výkyvy a poskytuje jasnější obraz o základním tržním trendu. To může pomoci tradeVyhýbají se náhlým změnám cen a činí informovanější rozhodnutí na základě širšího kontextu trhu.

A konečně, BOP je všestranný nástroj, který lze použít ve spojení s dalšími technickými ukazateli. Například kombinace BOP s ukazateli objemu může nabídnout více komplexní pohled na dynamiku trhu. To může zvýšit přesnost vaší analýzy trhu a nakonec i úspěch vaší obchodní strategie.

3.2. Nevýhody a úvahy

Zatímco indikátor Balance of Power (BoP) je mocným nástrojem v a trader je arzenál, není bez svých nedostatků. Pro jednoho, může generovat falešné signály na vysoce volatilním trhu, což vede k potenciálním ztrátám. Je důležité mít na paměti, že platební bilance je zaostávající indikátor odráží minulé cenové pohyby. Proto nemusí vždy přesně předpovídat budoucí trendy.

Dalším hlediskem je, že BoP se nejlépe používá ve spojení s jinými nástroji technické analýzy. Spoléhat se pouze na platební bilanci by mohlo vést k neúplnému obrazu trhu, což by mohlo vést k neinformovaným obchodním rozhodnutím. Například, začleněním trendových linií nebo klouzavých průměrů může poskytnout další kontext a potvrzení pro signály generované BoP.

Kromě toho je BoP citlivé na volbu období zpětného pohledu. Kratší období zpětného pohledu může vést k častějším signálům, ale s vyšší pravděpodobností falešně pozitivních výsledků. Naopak delší období zpětného pohledu může snížit počet falešných signálů, ale za cenu potenciálního promeškaní krátkodobých obchodních příležitostí.

A konečně, stejně jako jakýkoli nástroj technické analýzy, účinnost platební bilance se může lišit v závislosti na tržních podmínkách a aktivu traded. Proto, je to životně důležité traders zpětně otestovat a přizpůsobit své strategie na základě jejich specifických obchodních cílů a tolerance rizika.

Stručně řečeno, zatímco Balance of Power může poskytnout cenné poznatky o dynamice trhu, nemělo by být používáno izolovaně. Pochopení jeho omezení a jeho integrace s dalšími analytickými nástroji může pomoci traders z tohoto ukazatele vytěží maximum.

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Co je indikátor Balance of Power a jak se používá při obchodování?

Balance of Power (BOP) je ukazatel technické analýzy, který měří sílu kupujících vůči prodávajícím na trhu. Používá ho traders identifikovat potenciální zvraty cen, trendy na trhu a období konsolidace. Když je BOP kladná, znamená to, že kontrolu mají kupující, a když je záporná, kontrolu mají prodávající.

trojúhelník sm vpravo
Jak mohu interpretovat hodnoty Balance of Power?

Indikátor Balance of Power osciluje kolem nulové čáry, což představuje rovnováhu mezi nákupním a prodejním tlakem. Hodnoty nad nulou naznačují, že kupující mají kontrolu (býčí sentiment), zatímco hodnoty pod nulou naznačují, že mají kontrolu prodejci (medvědí sentiment). Extrémní hodnoty mohou naznačovat překoupené nebo přeprodané podmínky.

trojúhelník sm vpravo
Jak lze indikátor rovnováhy moci použít k identifikaci potenciálních zvratů na trhu?

Když se indikátor Balance of Power odchyluje od cenového trendu, může to signalizovat potenciální obrat trhu. Pokud například cena roste, ale BOP klesá, může to naznačovat, že nákupní tlak slábne a hrozí bezprostřední pokles ceny.

trojúhelník sm vpravo
Jak mohu použít indikátor rovnováhy sil k identifikaci období konsolidace trhu?

Během období konsolidace má indikátor Balance of Power tendenci oscilovat kolem nulové linie, což odráží rovnováhu mezi kupujícími a prodávajícími. To může být použito jako znamení, že trh je ve fázi konsolidace, a traders se mohou rozhodnout počkat na únik před vstupem do pozice.

trojúhelník sm vpravo
Jaká jsou některá omezení indikátoru Balance of Power?

Stejně jako všechny technické indikátory není Balance of Power neomylná a neměla by být používána izolovaně. Někdy může produkovat falešné signály, zejména na volatilních trzích. Proto se nejlépe používá ve spojení s dalšími indikátory a nástroji k potvrzení signálů a snížení rizika falešných poplachů.

Autor článku

Florián Fendt
logo linkedin
Ambiciózní investor a trader, Florián založil BrokerCheck po studiu ekonomie na vysoké škole. Od roku 2017 sdílí své znalosti a vášeň pro finanční trhy dále BrokerCheck.

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 03. prosince 2023

Exness

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (18 hlasů)
markets.com-logo-nové

Markets.com

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Vantage

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce