AkademieNajít moje Broker

Zpestření: Průvodce pro začátečníky

Hodnocení 4.3 z 5
4.3 z 5 hvězdiček (6 hlasů)

Pohyb na obchodních trzích může být skličující, zvláště když je v sázce vaše těžce vydělané portfolio. Odhalte složitost diverzifikace, základní strategie pro zmírnění rizik a zvýšení potenciálních výnosů, když se ponoříme do jejích hlavních principů, boříme mýty a zjednodušujeme žargon.

💡 Klíčové věci

  1. Diverzifikace je klíčová: Diverzifikace je investiční strategie, která zahrnuje rozložení vašich investic do různých aktiv za účelem snížení rizika. Je to základní aspekt úspěšného obchodování, který každý trader by měl přijmout.
  2. Rovnováha mezi rizikem a odměnou: Cílem diverzifikace není maximalizovat výnosy, ale dosáhnout rovnováhy mezi rizikem a odměnou. Investováním do kombinace tříd aktiv traders mohou zmírnit potenciální ztráty a zajistit stabilní růst svých portfolií.
  3. Pravidelná kontrola portfolia: Diverzifikace není jednorázová záležitost. Vyžaduje pravidelné kontroly a úpravy portfolia, aby byla zachována správná rovnováha. Jak se mění podmínky na trhu, traders by měli přehodnotit svůj investiční mix a provést nezbytné změny.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

1. Pochopení diverzifikace

1.1. Definice diverzifikace

Ve světě obchodování termín diverzifikace se často přehazuje jako horký brambor. Ale co to doopravdy znamená? Ve svém jádru je diverzifikace riziko strategie řízení, která kombinuje širokou škálu investic v rámci portfolia. Odůvodnění této techniky tvrdí, že portfolio sestavené z různých druhů investic bude v průměru přinášet vyšší výnosy a představovat nižší riziko než jakákoli jednotlivá investice nalezená v portfoliu.

Diverzifikace je v podstatě finanční ekvivalent toho, že nevkládáte všechna vejce do jednoho košíku. Rozkládá riziko ztráty investováním do různých aktiv. Pokud jedna investice funguje po určité období špatně, ostatní investice mohou ve stejném období fungovat lépe, čímž se sníží potenciální ztráty.

Diverzifikace vysvětlena pro začátečníky

diverzifikace nejde jen o různé investice, ale také o korelaci mezi těmito investicemi. Jde o to, do jaké míry je výkonnost jedné investice nezávislá na ostatních. Jinými slovy, chcete mít investice, které se pravděpodobně nebudou pohybovat stejným směrem ve stejnou dobu. Toho lze dosáhnout investováním do aktiv, která mají mezi sebou nízkou nebo negativní korelaci.

Pokud například investujete jak do nemovitostí, tak zásobyPokles na akciovém trhu může být kompenzován stabilními nebo dokonce rostoucími hodnotami nemovitostí. To je síla diverzifikace – může pomoci vyrovnat nerovnosti na vaší investiční cestě a poskytnout stabilnější a méně stresující zážitek.

Je však důležité poznamenat, že diverzifikace nezaručuje ztrátu. Je to metoda používaná k řízení rizik a zlepšování výnosů. Klíčem k úspěšné diverzifikaci není jednoduše shromáždit velké množství různých investic, ale najít investice, které vám přinesou různé výhody za různých tržních podmínek.

1.2. Význam diverzifikace

diverzifikace se snaží vyrovnat nesystematické rizikové události v portfoliu, takže pozitivní výkonnost některých investic neutralizuje negativní výkonnost jiných. Výhody diverzifikace platí pouze v případě, že cenné papíry v portfoliu nejsou dokonale korelovány.

Investice do diverzifikovaného portfolia jsou rozloženy do různých tříd aktiv (jako jsou akcie, dluhopisy, komodity a nemovitosti) a sektorů (jako je technologie, zdravotnictví nebo výroba). Tato rozmanitost může pomoci řídit riziko a snížit potenciál významné ztráty, pokud by jedna investice fungovala špatně.

Jak ale diverzifikace funguje? Všechno je to o korelaci. Korelace je statistická míra toho, jak se dva cenné papíry pohybují ve vzájemném vztahu. Když mají dvě akcie vysokou korelaci, pohybují se společně stejným směrem. Když mají nízkou korelaci, pohybují se nezávisle na sobě. Investováním do akcií, které mají mezi sebou nízkou korelaci, můžete pomoci zajistit, že pokud jedna akcie padne, nesníží to celé vaše portfolio.

diverzifikace nejde jen o to, mít kombinaci různých aktiv; jde také o rovnováhu. Pokud investujete příliš silně do jednoho sektoru, vaše portfolio by mohlo být ohroženo, pokud by tento sektor dostal zásah. Podobně, pokud investujete příliš mnoho do jednoho typu aktiv (jako jsou akcie), můžete čelit větším ztrátám, pokud trh zaznamená pokles.

2. Provádění diverzifikace

2.1. Strategie diverzifikace

diverzifikace je jako investiční švýcarský nůž strategie. Je to mnohostranný nástroj, který vám může pomoci procházet nepředvídatelným světem obchodování. Jak ale efektivně diverzifikovat své portfolio? Pojďme to rozebrat.

Za prvé, alokace aktiv je klíčová. To zahrnuje rozložení vašich investic do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a hotovost. Proporce budou záviset na vaší toleranci k riziku a investičních cílech. Investor, který je averzní k riziku, by se například mohl rozhodnout pro vyšší procento dluhopisů, které jsou obecně považovány za bezpečnější než akcie.

Dále v rámci každé třídy aktiv můžete dále diverzifikovat investováním do různých sektorů, odvětví nebo zemí. Toto je známé jako vnitropodniková diverzifikace. Například v rámci alokace akcií můžete mít podíly v technologických společnostech, poskytovatelích zdravotní péče a energetických firmách. Tímto způsobem pokles v jednom sektoru nezasáhne celé vaše portfolio.

Další diverzifikační strategie je časová diverzifikace. To znamená investovat důsledně v průběhu času, spíše než se snažit načasovat trh. Tímto způsobem můžete přijímat reklamuvantage průměrování dolarových nákladů, což může snížit dopad Volatilitu trhu ve vašem portfoliu.

Nakonec zvažte alternativní investice jako nemovitosti, komodity nebo dokonce kryptoměny. Ty mohou poskytnout zajištění proti tradičním poklesům trhu a přidat do vašeho portfolia další vrstvu ochrany.

2.2. Jak vybrat správnou kombinaci investic

Pochopení vaší tolerance k riziku je prvním krokem k výběru správného mixu investic. To je osobní vlastnost, která odráží vaši schopnost odolávat potenciálním ztrátám. Investoři s vysokou tolerancí k riziku se mohou přiklonit k volatilnějším investicím, jako jsou akcie, zatímco investoři s nižší tolerancí mohou preferovat bezpečnější možnosti, jako jsou dluhopisy nebo fondy peněžního trhu.

Alokace aktiv je dalším zásadním faktorem. To zahrnuje rozdělení vašich investic mezi různé třídy aktiv, jako jsou akcie, pevný příjem a peněžní ekvivalenty. Každá třída má jinou úroveň rizika a výnosu, takže diverzifikace portfolia napříč nimi vám může pomoci dosáhnout příznivé rovnováhy.

Zvažte svůj investiční horizont také. Pokud jste mladí a spoříte si na důchod, možná si budete moci dovolit více riskovat pro vyšší výnosy. Pokud se však blížíte k důchodu, možná budete chtít přejít ke konzervativnějším investicím.

Sledujte situaci na trhu. Finanční trh je dynamický a neustále se mění. Zůstat informován o trendech na trhu a ekonomických ukazatelích vám může pomoci provést včasné úpravy vašeho portfolia.

Pravidelně vyvažujte své portfolio. Postupem času se některým investicím může dařit, zatímco jiné zaostávají. Rebalancování zahrnuje úpravu vašeho portfolia zpět na původní alokaci aktiv, abyste udrželi požadovanou úroveň rizika.

Poraďte se s odborníkem. Pokud si nejste jisti, jak diverzifikovat své portfolio, zvažte radu od finančního poradce. Mohou poskytnout personalizované poradenství na základě vašich finančních cílů a tolerance rizika.

2.3. Pravidelná kontrola a rebalancování portfolia

Jako trader, možná jste slyšeli větu: „Koupit a podržet“. I když tato strategie může být pro některé efektivní, není to univerzální řešení. Finanční trh je dynamický subjekt, který se neustále mění a vyvíjí v reakci na řadu faktorů. Portfolio, které bylo kdysi vyvážené a diverzifikované, se proto může rychle vychýlit, pokud není kontrolováno.

Běžné recenze vašeho portfolia jsou zásadní pro zajištění toho, aby vaše investice byly stále v souladu s vašimi finančními cíli. Kolísání trhu může způsobit změnu hodnoty vašich investic, což může ovlivnit celkovou rovnováhu vašeho portfolia. Pokud si například jedna z vašich akcií vede mimořádně dobře, mohla by se rozrůst a představovat větší část vašeho portfolia. I když se to může zdát jako dobrý problém, může vás to ve skutečnosti vystavit většímu riziku, než jste původně zamýšleli.

Vyvažování je proces přeskupování vah vašeho portfolia. To zahrnuje pravidelný nákup nebo prodej aktiv, abyste udrželi požadovanou úroveň alokace aktiv. Pokud je například vaším cílem rozdělení akcií a dluhopisů v poměru 50/50, ale silná výkonnost akcií vyústila v rozdělení 70/30, budete muset prodat některé akcie a koupit dluhopisy, abyste znovu vyvážili své portfolio.

Chcete-li obnovit rovnováhu, možná budete muset prodat vysoce výkonná aktiva, což může být emocionálně náročné. Pamatujte však, že rebalancování není o honbě za výnosy, ale o držení se předem stanovené investiční strategie. Je to disciplinovaný přístup, který může pomoci snížit riziko a potenciálně zvýšit výnosy v dlouhodobém horizontu.

Zde je několik tipů pro efektivní rebalancování portfolia:

  • Nastavte si pravidelný plán kontrol: To může být čtvrtletní, pololetní nebo roční. Základem je mít konzistentní rozvrh a držet se ho.
  • Nesnažte se načasovat trh: Rebalancování není o předpovídání pohybů trhu. Jde o to dodržet svůj investiční plán.
  • Zvažte daňové důsledky: Uvědomte si, že prodej aktiv může vyvolat daně z kapitálových zisků. Než začnete dělat velké věci, je dobré se poradit s daňovým poradcem trades.

3. Běžné mylné představy o diverzifikaci

3.1. Diverzifikace zaručuje zisk

Diverzifikace nezaručuje zisk, ale vytváří pro to příležitosti. Představte si, že jste investovali výhradně do technologických akcií. Pokud zasáhne technologický sektor, utrpí celé vaše portfolio. Ale pokud jste investovali také do zdravotnictví, veřejných služeb a spotřebního zboží, pokles v jedné oblasti může být kompenzován stabilitou nebo růstem v jiných.

Klíčem k efektivní diverzifikaci je vyvážit. Nejde o slepé rozhazování investic, ale o pečlivý výběr mixu, který je v souladu s vaší tolerancí vůči riziku a finančními cíli. To může znamenat směs akcií, dluhopisů a komodit. Nebo to může znamenat kombinaci akcií s velkou, střední a malou kapitalizací.

Diverzifikace zahrnuje také pravidelnou vyvažování. Postupem času některé investice porostou rychleji než jiné, což může narušit rovnováhu vašeho portfolia. Pravidelným prodejem vysoce výkonných aktiv a nákupem více méně výkonných aktiv můžete zachovat požadovanou alokaci aktiv.

Takže ačkoli diverzifikace nenabízí bezpečnou cestu k zisku, poskytuje nárazník proti volatilitě. A v nepředvídatelném světě obchodování je to výhoda, kterou je těžké přeceňovat.

3.2. Nadměrná diverzifikace

Ve světě obchodování se to často říká zpestřením je jediný oběd zdarma. Je to strategie, která vám umožňuje rozložit vaše investice do různých finančních nástrojů, odvětví a dalších kategorií, abyste snížili riziko. Ale jako všechny dobré věci, příliš mnoho toho může vést k nežádoucím výsledkům. Tohle je to, čemu říkáme nadměrná diverzifikace.

K nadměrné diverzifikaci dochází, když máte tolik investic, že ​​je nemožné je všechny sledovat. Je to jako snažit se žonglovat s příliš mnoha míčky najednou – dříve nebo později jeden upustíte. Ještě důležitější je, že přílišná diverzifikace může rozmělnit vaše potenciální výnosy. Namísto toho, aby několik vysoce výkonných akcií zvýšilo hodnotu vašeho portfolia, dopad těchto „vítězů“ oslabí množství průměrných umělců.

Jak poznáte, že příliš diverzifikujete? Jasným znamením je, pokud si nemůžete vzpomenout, jaké jsou všechny vaše investice nebo proč jste je vůbec provedli. Další červenou vlajkou je, pokud nevidíte takové výnosy, jaké byste očekávali vzhledem k úrovni rizika, které podstupujete.

Aby nedošlo k nadměrné diverzifikaci, je důležité udržovat rovnováhu. Ano, měli byste své investice rozložit, abyste zmírnili riziko, ale ne natolik, abyste ztratili potenciál smysluplných výnosů. Jako orientační pravidlo někteří odborníci naznačují, že držení 20 až 30 různých akcií může poskytnout adekvátní diverzifikaci.

Pamatujte, že cílem diverzifikace není zvýšit výkon, ale zvýšit snížit riziko. Rozložením svých investic do různých oblastí je méně pravděpodobné, že utrpíte velké ztráty, pokud jeden z nich tankuje. Ale rozprostřete je příliš tence a možná se jen nastavujete na průměrnost. Sledujte tedy své portfolio a nebojte se jej prořezat, pokud si myslíte, že držíte příliš mnoho akcií. Ostatně někdy méně je více.

3.3. Diverzifikace je pouze pro velká portfolia

Obecná mylná představa, že diverzifikace je luxus pouze pro velká portfolia je mýtus, který je třeba vyvrátit. Je snadné upadnout do pasti představy, že potřebujete značné množství kapitálu k rozložení svých investic do různých sektorů, tříd aktiv nebo geografických lokalit. Pravdou však je, že diverzifikace je nejen možná, ale také vysoce doporučená, bez ohledu na velikost vašeho portfolia.

I se skromnou částkou můžete dosáhnout dobře diverzifikovaného portfolia. Základem je začít v malém a postupně budovat své portfolio. výměna Traded Fondy (ETFs) a podílové fondy jsou vynikající nástroje pro diverzifikaci, které vám umožní vlastnit část několika různých investic najednou. Tyto fondy sdružují peníze od mnoha investorů, aby mohli investovat do diverzifikovaného mixu akcií, dluhopisů nebo jiných aktiv, díky čemuž jsou dostupné i těm, kteří mají omezený kapitál.

Je také důležité pamatovat na to, že diverzifikace není jen o počtu investic, ale také o tom typy investic držíš. Můžete například diverzifikovat investováním do mixu akcií, dluhopisů, nemovitostí a komodit. Můžete také geograficky diverzifikovat investicemi na domácích i mezinárodních trzích.

Technologie navíc usnadnila diverzifikaci než kdy dříve. S příchodem robo-poradci a online obchodní platformy, mohou i začínající investoři s malým množstvím kapitálu snadno diverzifikovat svá portfolia. Tyto platformy používají algoritmy k vytváření a správě diverzifikovaných portfolií na základě vaší tolerance rizika a investičních cílů.

Nenechte se tedy velikostí vašeho portfolia odradit od diverzifikace. Pamatovat si, cílem diverzifikace je snížit riziko, nezaručuje vrácení. Rozložením svých investic do různých aktiv můžete potenciálně snížit dopad špatného výkonu jakékoli jednotlivé investice na vaše celkové portfolio. Proto bez ohledu na to, jak velké nebo malé je vaše portfolio, diverzifikace by vždy měla být klíčovou součástí vaší investiční strategie.

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Co je vlastně diverzifikace v obchodování?

Diverzifikace je strategie řízení rizik, která zahrnuje rozložení investic do různých finančních nástrojů, odvětví a dalších kategorií, aby se snížila expozice vůči jakémukoli jednotlivému aktivu nebo riziku. Cílem diverzifikace je maximalizovat návratnost investováním do různých oblastí, které by každá reagovala na stejnou událost odlišně.

trojúhelník sm vpravo
Proč je při obchodování důležitá diverzifikace?

Diverzifikace je důležitá, protože může pomoci zmírnit riziko a snížit volatilitu investičního portfolia v průběhu času. Vlastníte-li řadu různých investic, je méně pravděpodobné, že utrpíte významnou finanční ztrátu, když jedna investice funguje špatně. V podstatě nedáváte všechna vejce do jednoho košíku.

trojúhelník sm vpravo
Jak mohu začít diverzifikovat své portfolio?

Zahájení diverzifikace portfolia zahrnuje několik kroků. Nejprve si určete své finanční cíle a toleranci k riziku. Dále si vyberte různé investiční kategorie, jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti. Poté v rámci každé kategorie dále diverzifikujte výběrem investic, které spolu úzce nesouvisí. Nakonec pravidelně kontrolujte a vyvažujte své portfolio, abyste si udrželi požadovanou úroveň diverzifikace.

trojúhelník sm vpravo
Může diverzifikace zaručit zisky v obchodování?

I když diverzifikace může pomoci snížit riziko a volatilitu vašeho portfolia, nezaručuje zisky ani nechrání před ztrátou na klesajícím trhu. Účelem diverzifikace není nezbytně zvýšit výkonnost, ale spíše vyvážit riziko různých aktiv za účelem dosažení stabilnějších výnosů v čase.

trojúhelník sm vpravo
Jaká je role diverzifikace v dlouhodobých investičních strategiích?

V dlouhodobých investičních strategiích hraje diverzifikace klíčovou roli při dosahování stabilních výnosů a snižování potenciálních rizik. Rozložením investic do různých tříd aktiv a sektorů se investoři mohou chránit před náhlými finančními ztrátami, pokud jeden sektor trhu funguje špatně. Tato strategie může mít za následek konzistentnější výnosy v průběhu času, což pomáhá dosahovat dlouhodobých finančních cílů.

Autor: Florian Fendt
Ambiciózní investor a trader, Florián založil BrokerCheck po studiu ekonomie na vysoké škole. Od roku 2017 sdílí své znalosti a vášeň pro finanční trhy dále BrokerCheck.
Přečtěte si více o Florian Fendt
Florian-Fendt-autor

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 01. března 2024

Exness

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (18 hlasů)
markets.com-logo-nové

Markets.com

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Vantage

Hodnocení 4.6 z 5
4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce